Thích Nữ Chúc Nghĩa

Phó Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương

Có 144 bài viết

Bình Dương: Nhiều hoạt động chào mừng Tuần lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024 tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng
Bình Dương: Tưởng niệm tam thất trai tuần Ni trưởng Thích nữ Như Thanh
Chùm ảnh: Chư Tăng trường hạ Tổ đình Hội Khánh tại Bình Dương tác pháp đối thú An cư Kiết hạ
Bình Dương: Lễ khai hạ, tác pháp an cư 02 Trường hạ Ni chùa Tây Thiên và chùa Bồ Đề Đạo Tràng
Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm khai khóa An cư Kiết hạ
Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Bình Dương: Tịnh xá Ngọc Thọ trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật Đản PL.2568
Đồng Tháp: Chư Tăng 04 huyện Nam sông Hậu tác pháp đối thú Bố-tát
Chùm ảnh: Diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2568 trên quê hương Bình Dương
Bình Dương: Ban Tôn giáo đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568
Tác giả khác