Trang Đài

Có 2,990 bài viết

[Video] Ký sự: Chuyến hành đạo hành hương của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam tại đất nước chùa Tháp
[Video] Bạc Liêu: Chương trình "Đồng hành An lạc" lần thứ 113 của Ban Từ thiện Pháp Quang
[Video] Bình Dương: Nhiều hình thức chăm lo đời sống người khó khăn hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024
[Video] TP.HCM: Chùa Minh Đức phát 3000 phần cơm từ thiện cho người yếu thế
[Video] Bạc Liêu: Pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử” tại chùa Vĩnh Quới
[Video] Chùa Giác Tánh cúng dường trường hạ học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
[Video] Thanh Hóa: Hạ trường chùa Khải Nam khai giảng khóa An cư Kết hạ PL.2568
[Video] Chư Tăng các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam Kiết giới An cư PL.2568
[Video] Hà Nội: Trường hạ Vạn Phúc trang nghiêm khai pháp khoá An cư Kiết hạ PL.2568 - DL.2024
[Video] Phân ban Phật tử dân tộc TƯ và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước họp về Khóa tu - Hội trại giao lưu văn hóa năm 2024
Tác giả khác