Trang Đài

Có 2,042 bài viết

🛑Trực tiếp: Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm
🛑Trực tiếp: Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Đồng Lợi thuyết giảng Ý Niệm Buông Bỏ Qua Tiếng Chuông Mõ
Học viện PGVN tại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học Liên thông khóa VI (2024 - 2030)
🛑Trực tiếp: Khóa lễ lạy Quan Âm Bồ Tát chùa Phật Quang Phổ Chiếu - Kiên Giang
[Video] Ấn Độ: Tăng Ni du sinh trùng tụng Trung bộ kinh 14 ngày tại Bồ Đề đạo tràng
[Video] Hà Giang: Chùa Tường Vân (Hải Dương) trao quà cho học sinh và người dân vùng cao xã Nam Sơn
[Video] TP.HCM: Chùa Giác Tánh an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và trao quà đến người khiếm thị
[Video] TP.HCM: Chùa Minh Đạo khai giảng lớp giới Bồ tát tại gia
[Video] Kiên Giang: Đêm thiền trà “Chuyển hóa nội kết” trong Khóa huân tu Kiết đông Thất nhựt Giáo giới 2023
Tác giả khác