Nguyễn Thị Thái Hà

Có 3 bài viết

Quảng Ninh: Đoàn đại biểu Phật giáo An Nam Tông và đại diện kiều bào tại Thái Lan thăm chùa Ba Vàng
Bình Thuận: Trường Trung cấp Phật học tổ chức lễ Tốt nghiệp khóa XI 2019-2023 và Tổng Khai giảng Năm học 2023-2024 các khoá XII và XIII
Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo thị xã La Gi ký kết về tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông
Tác giả khác