Thích Giác Duyên

Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Có 11 bài viết

Ninh Thuận: Lễ Ký kết hợp tác văn hóa và Bế mạc Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023
Ninh Thuận: Chương trình tọa đàm “Phát triển kinh tế theo tinh thần Phật giáo”
Ninh Thuận: Khai mạc Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023
Ninh Thuận: Công tác chuẩn bị tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023
Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp rà soát công tác tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì - năm 2023
Ninh Thuận: Chùa Bửu Vân trang nghiêm lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 32 cố Hòa thượng khai sơn trụ trì chùa
Ninh Thuận: Chư Tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh tham dự lễ Bố-tát định kì
Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm HĐCM và HĐTS quang lâm chứng minh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì
Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai kế hoạch tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì - năm 2023
Ninh Thuận: Chư Tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh tham dự lễ Bố-tát định kì
Tác giả khác