Đỗ Tiến Nghi

Phó Thư Ký - Chánh Văn phòng Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Định

Có 6 bài viết

Bình Định: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh dành cho chức sắc, chức việc các tôn giáo
Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo huyện Phù Cát ký kết an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2026
Bình Định: Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về Tín ngưỡng, Tôn giáo
Bình Định: Ban Trị sự PG Tp.Quy Nhơn cùng Công an thành phố ký kết phối hợp về an toàn giao thông
Bình Định: Ban Trị sự PG huyện Phù Mỹ và Công an huyện ký kết phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông
Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ
Tác giả khác