Vũ Duy Dũng

Có 75 bài viết

Thanh Hóa: Tăng, Ni tác pháp An cư Kiết hạ PL.2568 tại Hạ trường chùa Khải Nam
Thanh Hóa: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Vĩnh Phúc: Chư Tăng, Phật tử chùa Sơn Cao kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568
Vĩnh Phúc: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bỉm Sơn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Vĩnh Phúc: Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Xuyên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568
Thanh Hoá: Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Sầm Sơn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024
Vĩnh Phúc: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2568 tại chùa Sen Hồ
Vĩnh Phúc: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Dương kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Vĩnh Phúc: Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Vĩnh Yên kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
Tác giả khác