Nguyên Hà

Có 104 bài viết

Đà Nẵng: chùa Bà Đa cầu an lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2024
Đà Nẵng: Chư Tăng Bố tát và quá đường an cư kiết hạ tại Tổ đình Phổ Đà
Đà Nẵng: Lễ húy nhật Cố Hòa thượng Thích Từ Hoa
Đà Nẵng: Gia đình Phật tử Tân Ninh hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền trao tặng hơn 300 triệu đồng cho bà con khó khăn nhân mùa Phật đản
Đà Nẵng: Lễ húy nhật Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh
Đà Nẵng: Chùa Tân Thái long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568
Đà Nẵng: Chùa Liên Trì tặng quà từ thiện nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2568
Đà Nẵng: Lễ tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục
Đà Nẵng: Chư Tăng Ni tác pháp an cư kiết hạ PL.2568
Tác giả khác