Thích Nữ Như Hiên

Uỷ Viên Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Phước

Có 4 bài viết

TP.HCM: Lễ đặt đá xây dựng chùa Viên Minh
Bình Phước: Chùa Phổ Minh tổ chức chương trình "Vui hội Trung thu"
Bình Phước: BTS GHPGVN huyện Đồng Phú trao Quyết định thành lập và thượng bảng chùa Phật Đà
Bình Phước: Chùa Vạn Thành tổ chức Tết Trung thu với chủ đề "Cho Em một vé đi tuổi thơ"
Tác giả khác