Đại Đức Thích Huệ Nghiêm

Ủy viên Ban Trị Sự - Phó Ban Thông tin Truyền Thông tỉnh Đồng Tháp

Có 21 bài viết

Đồng Tháp: Đôi bạn trẻ tổ chức lễ hằng thuận tại từ đường Minh Mai
Đồng Tháp: Thượng toạ Thích Minh Thuận đảm nhiệm tân trụ trì chùa Hồng Liên (TP. Cao Lãnh)
Đồng Tháp: Chức Sắc, chức việc Phật giáo tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023
Đồng tháp: Đại đức Thích Thiện Nguyện đón nhận bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp: Lễ truy niệm và phụng tống Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hậu nhập Bảo tháp
Đồng Tháp: Tang lễ Ni trưởng Tâm Hậu diễn ra nghi thức dâng cơm, Bố-tát và thắp nến tri ân
Đồng Tháp: Các đoàn phúng viếng lễ tang cố Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hậu
Đồng Tháp: Tiểu sử Cố Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu
Đồng Tháp: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu tại chùa Long Tế (huyện Cao Lãnh)
Đồng Tháp: Lễ đặt đá trùng tu xây dựng chùa Quan Âm
Tác giả khác