Thích Đạo Lực

Có 22 bài viết

Đà Nẵng: Chư Tăng Ni Phật giáo Đà Nẵng trang nghiêm tác pháp An cư Kiết hạ
Sơn Trà: Chùa Pháp Hội trang nghiêm tổ chức Đại lễ Trai đàn nhân lễ Hoàn nguyện, Khánh tạ Tam bảo
Đà Nẵng: Trang nghiêm tưởng niệm húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tôn Thắng, khai sơn chùa Phổ Đà
Hải Châu: Ban Giáo dục Phật giáo TƯ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2024
Đà Nẵng: Tổng Lãnh Sự Quán Lào làm lễ Trai Tăng cầu nguyện Quốc thái Dân an đón Tết Lào Bunpimay 2567 - 2024
Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền tổ chức thăm và tặng quà đến các cháu học sinh miền núi huyện Hướng Hóa
Đà Nẵng: BTS Phật giáo thành phố tổ chức phiên họp toàn ban đầu năm Giáp Thìn
Đà Nẵng: Chùa Phổ Quang, quận Sơn Trà tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm Giáp Thìn 2024
Đà Nẵng: Công an quận Ngũ Hành Sơn làm việc với những người giả sư
Tác giả khác