Thích Tâm Thành

Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Có 19 bài viết

Sóc Trăng: Chùa Vạn Phước tổ chức lễ Huý kỵ cố HT.Thích Thiện Phước
Sóc Trăng: Khánh thành cầu nông thôn và tặng quà cho bà con nghèo tại huyện Long Phú
Sóc Trăng: Chùa Thiên Thới khánh thành hai cầu nông thôn
Sóc Trăng: Tu viện Khánh Anh tổ chức lễ Huý kỵ cố HT.Thích Nhựt Trung
Sóc Trăng: Chùa Quan Âm Linh Ứng tặng quà cho bà con nghèo và người khuyết tật
Sóc Trăng: Chư tôn đức Tăng Ni cử hành lễ Bố tát theo định kỳ hàng tháng
Tác giả khác