Công Văn: V/v xuất hiện Thông báo giả mạo Hội đồng Trị sự kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------- Số: 129/HĐTS-VP1 V/v thông báo về việc xuất hiện Thông báo giả mạo Hội đồng Trị sự kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------  Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023
Kính gửi:  - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang;                - Tăng Ni, Phật tử. Trong mấy ngày nay trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo của Hội đồng Trị sự (giả mạo Thông báo số: 223/TB-HĐTS ngày 15/3/2023) về việc kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”. Kẻ giả mạo đã dùng kỹ thuật scan và photo chữ ký của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Thượng tọa Thích Đức Thiện, scan và photo con dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Kẻ giả mạo đề nghị chuyển tiền ủng hộ, công đức vào tài khoản cá nhân: Trần Tuấn Anh mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và tài khoản ngoại tệ cá nhân: NGUYEN SY CUONG tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định Thông báo số: 223/TB-HĐTS ngày 15/3/2023) về việc kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang” là văn bản giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội của kẻ giả mạo. Đề nghị Quý Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm không chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên của kẻ giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội. Trân trọng!
Nơi nhận: - Như trên - Ban TTTTTW; - Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC TL. PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ PHÓ TỔNG THƯ KÝ - CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn

Thông báo giả mạo Hội đồng Trị sự kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Điều hành Học Viện PGVN tại TP.HCM nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 30/11, tại Tòa Viện trưởng Cơ sở 1 Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (quận Phú Nhuận) Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPGVN, Viện Trưởng Học viện đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban Chủ nhiệm các khoa và Phó văn phòng Sau Đại học.

TP.HCM: Chùa Minh Đạo khai giảng lớp Giới Bồ Tát tại gia

Tối ngày 30/11/2023 (nhằm ngày 18/10 năm Quý Mão), tại chùa Minh Đạo (Quận 3, TP. HCM) đã diễn ra buổi lễ khai giảng lớp Giới Bồ Tát tại gia dành cho cư sĩ Phật tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online