31/12/2022 00:21

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc)

Sáng nay mùng 8-12-Nhâm Dần (30-12-2022), chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, hàng ngàn Phật tử đã tham dự Đại lễ mừng Đức Thích Ca thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc), trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, tổ chức tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Hà Nội.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 1

Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử tham dự

Quang lâm tham dự có Đức Pháp chủ GHPGVN - Trương lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và chư Tăng Ni Ban Trị sự, các tự viện ở Thủ đô cùng hàng ngàn Phật tử, mặc dù thời tiết khá rét với nhiệt độ xuống khoảng 11oC vào buổi sáng sớm.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, xưng tán đảnh lễ Tam bảo, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.Hà Nội đọc diễn văn. Theo đó, Thượng tọa nhấn mạnh về ý nghĩa thành đạo và đặc tính bình đẳng trong trong đạo Phật và cơ hội chuyển hóa dành cho mọi chúng sinh trên con đường hướng thiện và hướng thượng.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 2

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đọc diễn văn kính mừng Đại lễ

Đại diện các thành viên Đạo tràng Pháp Hoa thế hệ đầu tại miền Bắc, Phật tử Hoa Đạo Lịch đã có báo cáo về hành trình và sự phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa 25 năm qua, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thành lập từ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, với những hạt nhân ban đầu chưa ngoài 80 thành viên, nay Đạo tràng Pháp Hoa đã thành lập hơn 60 đạo tràng ở các cơ sở tự viện trên ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, với hàng chục ngàn thành viên, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Giáo thọ sư, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ làm Cố vấn.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 3

Phật tử Hoa Đạo Lịch đọc báo cáo về Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Đạo tràng là cánh tay đắc lực, ngoại hộ Phật sự hoằng pháp cũng như các hoạt động của Giáo hội, vì sự trang nghiêm Tam bảo, lợi lạc cho số đông về cả hai phương diện vật chất và tinh thần, tâm linh. Số lượng thành viên tăng lên mỗi năm, được thống kê qua các đợt thọ y truyền thống.

Dịp này, có hơn 4.000 người đăng ký thọ y và khảo hạch kinh điển để nâng y, từ y thọ, y mở đến y nâu; trong đó có hơn 2.600 người phát tâm thọ y, trở thành hành giả Pháp Hoa.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 4

Theo Ban Tổ chức, gần 5.000 Phật tử đăng ký tham dự Đại lễ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại nhân duyên lần đầu tiên ngài đến Hà Nội vào năm 1979, và sau đó, tham dự Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam tháng 11-1981, và những nhân duyên khác khi đảm nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, đi thăm các tỉnh thành phía Bắc.

Trăn trở về lịch sử Phật giáo Việt Nam với dấu ấn phát triển thời Lý, Trần và hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ, ngài đã cân nhắc và chọn được pháp môn tu tập theo kinh Pháp hoa mà cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (chùa Vạn Đức, Thủ Đức) thực hành, cùng kinh nghiệm và những điều tiếp thu trong lúc du học Nhật Bản, ngài đã thành lập Đạo tràng Pháp Hoa để làm hạt nhân cho phong trào tu học của người cư sĩ Phật tử.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 5

Đức Pháp chủ trao phó chúc đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trách nhiệm điều hành và lãnh đạo Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Do trách nhiệm lãnh đạo tinh thần mới mà Giáo hội suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua, ngài đã phó chúc Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trách nhiệm hướng dẫn Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) tu học theo tinh thần Chánh pháp và hạnh nguyện Phổ Hiền.

Dịp này, chư Tăng Ni, Phật tử Thủ đô và các tỉnh thành phía Bắc tham kiến, đảnh lễ khánh chúc Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện dâng lời tác bạch và thọ lĩnh sự phó chúc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 6

Đón nhận đạo từ của Đức Pháp chủ

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đến chư vị đủ hạ lạp, được xét duyệt tấn phong tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại vị trao Giáo chỉ của Đức Pháp chủ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư cho chư Tăng Ni trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ:

Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 7
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 8
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 9
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 10
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 11
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 12
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 13
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 14
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 15
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 16
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 17
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 18
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 19
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 20
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 21
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 22
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 23
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 24
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 25
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 26
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 27
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 28
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 29
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 30
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 31
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 32
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 33
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 34
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 35
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 36
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 37
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 38
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 39
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 40
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 41
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 42
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 43
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 44
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 45
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 46
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 47
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 48
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 49
Đại lễ mừng Đức Thế Tôn thành đạo và kỷ niệm 25 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa (miền Bắc) ảnh 50

Đại lễ là sự kiện truyền thống được duy trì tại chùa Bằng 12 năm qua

Phật giáo Long An đón tiếp Cựu Tổng thống Hàn Quốc - Lee Myung-Bak viếng thăm chùa Pháp Minh

PSO - Chiều ngày 03/12/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Minh long trọng đón tiếp Ngài Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngài Lee Myung-Bak - Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhân

Kiên Giang: Vị thượng tọa hết lòng với công tác giáo dục tỉnh nhà

Thời gian qua, thượng tọa Danh Phản - Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Sóc Xoài (Hòn Đất) đã tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho các vị tăng sinh và đồng bào Khmer khó khăn được tiếp tục học tập. Từ những sự hỗ trợ của thượ

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online