Đồng Nai: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ V (2024-2029 “Phật giáo Cẩm Mỹ, đoàn kết – nghĩa tình”

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của đảng ta. Ngày 08/12/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, Bác căn dặn: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công’’. 

Khắc ghi lời dạy của Người, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, truyền thống cách mạng của vùng đất Cẩm Mỹ. Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu; vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo chuyển biến sâu sắc, sức mạnh tổng hợp thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV MTTQ Việt Nam huyện đã đề ra,

Sau hai ngày Đại hội khẩn trương, đoàn kết và thống nhất – Với chủ đề đại hội lần V nhiệm kỳ (2024-2029) “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo – Phất triển” sáng ngày 26/6/2024, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Cẩm Mỹ (đường HL10, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lần thứ V, nhiệm kỳ (2024-2029) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp. 

Đại biểu khách mới có: ông Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; ông Từ Nam Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ông Huỳnh Tấn Thìn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ông Lưu Văn Sửu - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; 

Thượng Toạ Thích Huệ Nghiệp  - Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế GHPG VN tỉnh Đồng Nai, Phụ trách Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, Trụ trì chùa Phước An
Đại đức Thích Quảng Lý - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ

Thượng Toạ Thích Huệ Nghiệp  - Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế GHPG VN tỉnh Đồng Nai, Phụ trách Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, Trụ trì chùa Phước An; Đại đức Thích Quảng Lý - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ; cùng chư Tôn đức Tăng là Ủy viên MTTQVN huyện Cẩm Mỹ; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND Huyện, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Quận ủy, các phòng, ban UBND Huyện, các tổ chức thành viên, lãnh đạo Đảng ủy-UBND 13 xã, Thị trấn.; các ông bà nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; các chức sắc, chức việc Tôn giáo, đồng bào dân tộc và 185 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Ông Trần Văn Thức - Chủ tịch UBMTTQVN huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
Toàn cảnh đại hội

Đại hội thông qua: Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc quận nhiệm kỳ IV và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ IV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ X; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

bà Nguyễn Thị Liên -  thay mặt Đoàn Thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, 

Đại hội sẽ nghe bà Nguyễn Thị Liên -  thay mặt Đoàn Thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Cẩm Mỹ khóa V, trình Đại hội và thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đảng luôn xác định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đại hội đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ V với 57 vị ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ gồm 03 vị (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 vị Ủy viên Thường trực) 

Ra mắt 57 vị Ủy viên UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ V ( 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa V đã thống nhất biểu quyết 100%,  cử  ông Trần Văn Thức  - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa IV tham gia ban Thường trực và tái nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa V.

Đại đoàn kết có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

Tại Đại hội, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, Đại đức Thích Quảng Lý - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ  đã báo cáo tham luận với nội dung: Phật giáo đồng hành cùng Mặt trận thông qua công tác an xinh xã hội,

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, dân chủ, hướng mạnh về cơ sở, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận của huyện đã được các cơ sở và tổ chức thành viên triển khai, thực hiện có hiệu quả và đã góp phần chung vào kết quả công tác Mặt trận của huyện trong nhiệm kỳ qua; 

Trong lĩnh vực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Việt Nam cho thấy vị trí xứng đáng là một tôn giáo tiên phong trong quá trình lịch sử Việt Nam, tạo được sức mạnh kết nối cộng đồng, mọi tầng lớp, quần chúng nhân dân, mọi thời đại, góp phần xây dựng và hình thành, phát huy ý thức văn hóa dân tộc, tạo tiền đề, cơ hội và gợi mở một tương lai tươi sáng đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ tham gia công tác Mặt trận, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ cũng toàn thể Tăng, Ni Phật tử trên địa bàn huyện đã cùng chung tay xây dựng và đồng hành cùng Mặt trận đã và đang thực hiện các việc làm xã hội như: Chăm lo cho người nghèo; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hàng năm tặng quà cho đồng bào nghèo tại địa phương; thường xuyên tặng học sinh tập vở, dụng cụ học tập, quà bánh trung thu; tổ chức nhiều chuyến đi khám bệnh phát thuốc từ thiện cho người nghèo trong và ngoài huyện; các bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trong huyện; phát thẻ bảo hiểm y tế ...

Trong 05 năm qua, Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện công tác từ thiện xã hội được hàng chục tỷ đồng với mục đích là an sinh xã hội. Phật giáo hiện nay  một tôn giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống quần chúng Nhân dân và mang tính xã hội hóa rất cao, nên hoạt động từ thiện trong Phật giáo được thực hiện một cách thuận lợi và chiếm được lòng tin từ các giới cũng như đại đa số quần chúng nhân dân”

Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ (2024 – 2029) với 14 vị chính thức và 2 vị dự khuyết - là những đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, MTTQ huyện, cá nhân tiêu biểu.

Ra mắt đoàn Đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ X (2024-2029).

Nhiệm kỳ (2014-2019) vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa IV đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động, góp phần vào thành tích, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tại Đại hội, đã trao Bằng khen của  Ủy ban nhân dân Huyện Cẩm Mỹ đến 15 tập thể, 20 cá nhân trong đó có:  Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.

Về dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lần thứ V hôm nay, Đại hội rất vinh dự được đón tiếp ông Từ Nam Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao bức trướng chức mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận bức trướng Chúc mừng Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ
Đại hội ông Cao Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình- đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ

Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội ông Cao Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình- đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, kết quả, những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Cẩm Mỹ trong nhiệm kỳ qua, trong 05 năm qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã phát huy trí tuệ, có nhiều đổi mới, phát huy vai trò, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện nhà tiếp tục được giữ vũng và phát huy.

Điểm nổi bật là Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì nhằm chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là các hình thức chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách, công nhân lao động... minh chứng đó là tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng huyện Cẩm Mỹ thành trở thành huyện đoàn kết, hòa hợp, nghĩa tình và phát triển

Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, 
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của đại diện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Huyện Cẩm Mỹ
Thượng Toạ Thích Huệ Nghiệp  - Phó trưởng ban BTS- Trưởng ban Pháp chế GHPG VN tỉnh Đồng Nai, Phụ trách Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, Trụ trì chùa Phước An, trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.
Thượng Toạ Thích Huệ Ninh - UVTT GHPGVN tỉnh Đồng Nai  - Phó trưởng Ban Pháp chế GHPG VN tỉnh đồng nai, Trụ trì Hiển Lâm Sơn tự - Hiển Linh tự, trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phất triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa V nhiệm kỳ (2024 – 2029) quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng huyện Cẩm Mỹ ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình

ông Trần Văn Thức thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹông Trần Văn Thức thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ chúc các Đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tốp ca: “Quang vinh Mặt trận Tổ quốc ta”

 

Ban TT.TT Phật giáo tỉnh Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

Download Android Download iOS
TP. HCM: Lãnh đạo các cơ quan ban ngành viếng tang cố Hòa thượng Thích Huệ Trí

PSO - Sáng ngày 20/07/2024 (nhằm ngày 15/06 năm Giáp Thìn) tại Thiền Viện Quảng Đức - VP2 TƯ GHPGVN (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM), đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể đến viếng tang cố Hòa Thượng Thích Huệ Trí – Nguyên Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó trụ tr

TP.HCM: Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 19/7 (14/6/Giáp Thìn), tại Việt Nam Quốc Tự, lễ tưởng niệm 27 năm ngày viên tịch của Trưởng lão HT.Thích Thiện Hào - Thành viên HĐCM, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng Ban Trị sự Thành hội TP.HCM đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

TP. HCM: Lãnh đạo các cơ quan ban ngành viếng tang cố Hòa thượng Thích Huệ Trí

PSO - Sáng ngày 20/07/2024 (nhằm ngày 15/06 năm Giáp Thìn) tại Thiền Viện Quảng Đức - VP2 TƯ GHPGVN (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM), đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể đến viếng tang cố Hòa Thượng Thích Huệ Trí – Nguyên Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó trụ tr

Trà Vinh: Khai mạc khóa tu mùa hè lần VII chủ đề "Tuổi Thơ Bên Phật"

PSO - Chiều ngày 18/7/2024 (nhằm ngày 13/6 năm Giáp Thìn), tại chùa Như Kiên (Ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè kết duyên Phật pháp lần thứ VII - 2024, với chủ đề “Tuổi Thơ Bên Phật” có 150 Khóa sinh đăng ký trở về tu học.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online