Hà Nội: Hội thảo “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” thành công tốt đẹp

Nghe đọc bài:

PSO - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngày 18/11/2023 (nhằm ngày 06 tháng 10 năm Qúy Mão), tại Hội trường Trúc Lâm (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo Khoa học với chủ đề “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Được biết, có 47 tham luận gửi tới Ban Tổ chức và có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Chứng minh và tham dự Hội thảo có: Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Thượng toạ Thích Phước Đạt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TƯ… đại diện Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện và đại diện chư Tôn đức Tăng Ni …

Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Công an Nhân dân có: Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện; chư vị Phó Giám đốc: Thiếu tướng TS. Nguyễn Như Lôi; Đại tá TS. Tống Văn Khuông; Đại tá TS. Trần Văn Tuấn; Thượng tá TS. Nguyễn Văn Tuấn.

Đại diện Học viện Chính trị CAND, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về dự

Hội thảo còn được đón tiếp: Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; TS. Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ); đại diện Cục An ninh nội địa, Cục Truyền thông Công an Nhân dân; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an); GS. Lương Gia Tĩnh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện; đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ Sóc Sơn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn, Trung tâm Chính trị huyện Sóc Sơn, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, chư Tăng Ni điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội về dự và phát biểu tham luận...

 

Hội thảo nhận được quan tâm của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trên các lĩnh vực chuyên sâu, các chức sắc tôn giáo, Tăng Ni, Phật tử, cán bộ thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương, tiếp cận chủ đề hội thảo theo nhiều phương diện khác nhau. Với 47 báo cáo khoa học theo ba nhóm vấn đề chính: (1) Vị trí, vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; (2) Thực trạng ảnh hưởng của Phật giáo đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. (3) Phát huy vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu chào mừng
HT.TS Thích Thanh Đạt phát biểu đề dẫn Hội thảo

HT.TS Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát biểu chào mừng. HT.TS Thích Thanh Đạt phát biểu đề dẫn Hội thảo. Hòa thượng khẳng định: “Dựng nước và giữ nước là hằng số xuyên suốt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Trong trường kì lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc là dòng chủ lưu, là căn cốt tinh thần đạo lý của dân tộc. Trong đó, dấu ấn của Phật giáo trên các phương diện văn hoá – xã hội, kinh tế – chính trị, theo dòng chảy lịch sử đã được khẳng định và được chứng minh cả trên phương diện thực tiễn và lý luận.Đại đoàn kết dân tộc quyết định đến sức mạnh của Tăng đoàn. Tư tưởng, đạo đức và lối sống của văn hóa Phật giáo trở thành “chất keo” bền vững, kết dính các thành tố, các tộc người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, tạo nên bước nhảy về chất”.

PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Công an Nhân dân phát biểu tham luận
TT. Thích Nguyên Toàn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang phát biểu tham luận
TS. Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo phát biểu tham luận
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tham luận

Tham luận tại Hội thảo, các ý phát biểu đã làm rõ hơn chủ đề Hội thảo trên phương diện lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, sự đồng hành của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vai trò, trách nhiệm nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong bảo vệ An ninh trật tự. Từ đó chỉ ra những biện pháp, giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ Tăng Ni, Phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ta.

Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy phát biểu tổng kết Hội thảo

Thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân phát biểu tổng kết Hội thảo đã khẳng định: Việc tổ chức Hội thảo là rât cần thiết, chủ đề Hội thảo rất quan trọng, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo có nhiều ý nghĩa; công tác chuẩn bị Hội thảo chu đáo, việc báo cáo và triển khai Hội thảo theo đúng kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Công an và cơ quan chức năng cho ý kiến chỉ đạo; Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, các nhà nghiên cứu của Giáo hội phật giáo Việt Nam, các đơn vị của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương. Tham luận và phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ hơn các vấn đề lý luận, thực tiễn về vị trí, vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Khẳng định Phật giáo đã hòa mình cùng văn hóa dân tộc, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc huy động các Tăng Ni, Phật tử đồng hành cùng dân tộc, chung tay, góp sức xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng dân tộc, kiên định theo phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, chính qua sự hòa mình vào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, hộ quốc, an dân, Phật giáo ngày càng có uy tín trong xã hội. Hội thảo cũng khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự suốt gần 80 năm qua, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và đồng bào theo tôn giáo, trong đó có Phật giáo.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự Hội thảo

Hội thảo hôm nay cũng mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, nhiều hoạt động phối hợp và những nhiệm vụ cụ thể cho Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi bên và quy định, với những định hướng nghiên cứu, những nội dung hợp tác mà hai bên có thể triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Được biết, Hội thảo nhằm mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và tầm quan trọng của Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Từ kết quả cuộc Hội thảo sẽ làm căn cứ để đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị với Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp để tiếp tục xác định, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có Phật giáo đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban TT-TT Học viện

Ban Kinh tế - Tài chính TƯ tặng quà đến người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

PSO - Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn Ban Kinh tế - Tài chính TƯ, Phân ban cứu trợ nhân đạo trực thuộc Ban Từ thiện xã hội TƯ, các mạnh thường quân, doanh nhân, Phật tử chùa Long Hương đã đến trao tặng 1.000 phần quà vào ngày 3/12.

Kiên Giang: Đoàn công tác Ban Dân Tộc tỉnh thăm và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung

Từ ngày 29/11 đến ngày 3/12/2023, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức chuyến đi thực tế cho các vị chức sắc, chức việc, đồng bào Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online