Kế hoạch: Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công PGVN của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC PHÂN BAN NI GIỚI ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Số: 24/KH-PBNGBP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Bình Phước, ngày 20 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO & CHƯ TÔN ĐỨC NI TIỀN BỐI HỮU CÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ Điều 77 Chương 14 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2018;

- Căn cứ Nội quy và phương hướng hoạt động của Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 20/BB-PBNGBP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về việc thống nhất tổ chức đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để cảm niệm thâm ân sâu dày của Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo, người khai mở con đường xuất gia cho nữ giới, kiến lập Ni đoàn và chư Tôn đức Ni tiền bối đã dày công gìn giữ truyền thống Ni lưu, góp phần làm rạng rỡ Phật giáo Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới Bình Phước xin đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm vào năm 2023 tại tỉnh Bình Phước và xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, cụ thể như sau:

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: 02 ngày: 22 – 23/04/2023 (03 - 04/03/Quý Mão)
 • Địa điểm: 02 địa điểm 1. Chùa Quang Minh (322, quốc lộ 14, P. Tân Đồng, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước) 2. Trung tâm Văn hóa Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Đường Hồ Xuân Hương,  P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước)
II. NỘI DUNG

- Chủ đề: NI GIỚI BÌNH PHƯỚC: SỰ DẤN THÂN VÀ TRUYỀN TRÌ CHÁNH PHÁP

- Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, chư vị Anh hùng Liệt sĩ

- Triển lãm văn hóa & nghệ thuật.

- Thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

- Chương trình nghệ thuật: “Con về bên mẹ”.

- Tọa đàm.

- Đại lễ tưởng niệm chính thức.

- Tặng học bổng và quà từ thiện (Quỹ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo).

IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ
 • Số lượng: Dự trù 1000 vị
Thành phần tham dự:

2.1 Chư Tôn đức Chứng minh và Đại biểu - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Văn phòng 1 & 2 TƯ.

- Phân ban Ni giới Trung ương.

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước.

- Phân ban Ni giới 55 tỉnh/thành trong cả nước.

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Đồng Xoài.

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN 10 huyện, thị.

2.2 Quan khách chính quyền
 • Trung ương

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Trung ương Ủy ban MTTQVN

- Cục An ninh Nội địa Bộ Công an

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 • Tỉnh Bình Phước
- Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ban dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Tôn giáo - Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Sở Văn hóa & Thể thao - Hội chữ Thập đỏ
 • 10 Huyện, Thị T. Bình Phước
- Ủy ban Nhân dân H. Bù Đăng - Ủy ban Nhân dân H. Bù Gia Mập - Ủy ban Nhân dân H. Phú Riềng - Ủy ban Nhân dân H. Phú Riềng - Ủy ban Nhân dân TX. Phước Long - Ủy ban Nhân dân TX. Chơn Thành - Ủy ban Nhân dân H. Hớn Quản - Ủy ban Nhân dân TX. Bình Long - Ủy ban Nhân dân H. Lộc Ninh - Ủy ban Nhân dân H. Bù Đốp
 • Thành phố Đồng Xoài
- Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Phòng Nội vụ - Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • Phường Tân Đồng
- Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ 2.3 Khách mời khác - Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tại các Trường đại học. - Cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình trong và ngoài tỉnh. - Đạo tràng PT. các tự viện trong và ngoài tỉnh, thành. - Mạnh Thường quân, Nhà Hảo tâm ủng hộ Đại lễ tưởng niệm. V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC 1. BAN CHỨNG MINH - Trưởng lão THÍCH TRÍ QUẢNG - Đại lão HT. Thích Thiện Nhơn - HT. Thích Thiện Pháp - HT. Thích Thanh Nhiễu - HT. Thích Huệ Trí - HT. Thích Thiện Thống - TT. Thích Đức Thiện - HT. Thích Thanh Điện - HT. Thích Huệ Thông - Thích Nhật Phát - HT. Thích Thiện Trí -  NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện - NT. Thích Nữ Huệ Hương 2. BAN CỐ VẤN - TT. Thích Thanh Phong - TT. Thích Minh Nhẫn - NT. Thích Nữ Huệ Từ - NT. Thích Nữ Như Xuân (Chùa Từ Nghiêm) - NT. Thích Nữ Như Như - NT. Thích Nữ Từ Nhẫn - NT. Thích Nữ Như Minh -  NT. Thích Nữ Như Cương - NT. Thích Nữ Như Huệ - NT. Thích Nữ Như Đức - NT. Thích Nữ Diệu Ngộ - NT. Thích Nữ Như Thảo - NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm - NT. Thích Nữ Từ Nguyện - NT. Thích Nữ Đệ Liên 3. BAN TỔ CHỨC 3.1 Trưởng ban: - NT. Thích Nữ Nhật Khương 3.2 Phó ban: - NT. Thích Nữ Như Xuân (Bình Phước) - NT. Thích Nữ Từ Huyền - NT. Thích Nữ Hoa Liên - NS. Thích Nữ Huệ Tuyến - NS. Thích Nữ Chúc Tường - NS. Thích Nữ Huệ Đức - NS. Thích Nữ Thuần Chơn - NS. Thích Nữ Như Hiền - NS. Thích Nữ Như Lễ 3.3 Ủy viên - NT. Thích Nữ Như Hòa - NS. Thích Nữ Cẩn Liên - NS. Thích Nữ Như Hiếu - NS. Thích Nữ Huệ Mỹ - NS. Thích Nữ Lệ Thành - NS. Thích Nữ Tuệ Viên - NS. Thích Nữ Minh Sang - NS. Thích Nữ Huệ Bảo - NS. Thích Nữ Lệ Khánh 3.4 Thư ký:
 • Chánh Thư ký: - NS. Thích Nữ Như Lễ
 • Phó Thư ký:
- NS. Thích Nữ Huệ Đức - SC. Thích Nữ Diệu Hằng - SC. Thích Nữ Huệ Nhiên - SC. Thích Nữ Hạnh Nguyện
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Viên Giác - SC. Thích Nữ Liên Lý - SC. Thích Nữ Tịnh Ánh - SC. Thích Nữ Liên Tường - SC. Thích Nữ Chơn Thiện - SC. Thích Nữ An Thắm - PT Nguyễn Thị Thùy Thương - PT Trịnh Đình Vũ Ngọc - PT Trà Thị Thúy Duy - PT Ngọc Như 3.5 Thủ quỹ:
 • NS. Thích Nữ Cẩn Liên
- SC. Thích Nữ Lệ Phúc 4. CÁC TIỂU BAN 4.1 Tiểu ban Nội dung
 • Trưởng ban: NT. Thích Nữ Nhật Khương
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Như Nguyệt  (Thanh Tâm) - NT. Thích Nữ Như Đức - NS. Thích Nữ Như Nguyệt (Huê Lâm) - NS. Thích Nữ Hương Nhũ - NS. Thích Nữ Huệ Đức - SC. Thích Nữ Huệ Nhiên - SC. Thích Nữ Hạnh Nguyện - SC. Thích Nữ Tuệ Trí
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Diệu Hằng - SC. Thích Nữ Trung Hiếu - SC. Thích Nữ Hạnh Viên - SC. Thích Nữ Hạnh Phước
- SC. Thích Thánh Triết
4.2. Tiểu ban Tài chánh
 •  Trưởng ban: - NT. Thích Nữ Từ Huyền
 •  Phó ban:
- NS. Thích Nữ Như Hiền
- NS. Thích Nữ Như Hiếu
- NS. Thích Nữ Tuệ Viên
- NS. Thích Nữ Huệ Bảo
- NS. Thích Nữ Lệ Khánh
 •  Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Lệ Thành
- SC. Thích Nữ Tâm Phương
- SC. Thích Nữ Từ Nguyên
- SC. Thích Nữ Quảng Ngọc
- SC. Thích Nữ Diệu Hoa
- SC. Thích Nữ Hạnh Trang
- SC. Thích Nữ Chúc Ngân
- SC. Thích Nữ Thành Ngọc
- SC. Thích Nữ Diệu Quán
- SC. Thích Nữ Minh Viên
- SC. Thích Nữ Liên Hải
- SC. Thích Nữ Trung Hạnh
- SC. Thích Nữ Chúc Phượng
- SC. Thích Nữ Nhuận Hạnh
- SC. Thích Nữ Thánh Như
- PT. Minh Tánh
- PT. Minh Hương
- PT. Diệu Ngộ
- Công ty Hà Mỵ
- PT. Vũ Thị Thùy Dương
- PT. Nguyễn Thị Bông
- PT. Quỳnh Anh (Bình Long)
- PT. Hoàng Thị Kim Hương
- PT. Nguyễn Thị Vang
(PD. Nguyên Huệ - Lộc Ninh)
- PT. Hoàng Thị Thanh Huế
4.3. Tiểu ban Xướng ngôn
 •  Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Như Tâm
 •  Phó ban: - SC. Thích Nữ Nhuận Trí
 •  Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Trung Hiếu
- SC. Thích Nữ Tịnh Nhàn
4.4. Tiểu ban Cung nghinh
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Thành Ngọc
 • Phó ban: - SC. Thích Nữ An Thi
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Thành Bình
- SC. Thích Nữ Thành Phụng
- SC. Thích Nữ Thành Tín
- SC. Thích Nữ Thành Hạnh
- SC. Thích Nữ Đức Hiếu
- SC. Thích Nữ Thành Lạc
- Ni chúng ni viện Vạn Hạnh
4.5 Tiểu ban Tiếp tân
 •  Trưởng ban: - NT. Thích Nữ Như Xuân (Bình Phước, tiếp đón chư Tăng)
 • Phó ban:
- NT. Thích Nữ Từ Huyền
(Tiếp đón chư Ni)
- NT. Thích Nữ Hoa Liên
(Tiếp đón chư Ni)
- NS. Thích Nữ Cẩn Liên
(Tiếp đón Chính quyền)
- NS. Thích Nữ Như Minh
(Tiếp đón chư Ni)
- NS. Thích Nữ Như Hiền
(Tiếp đón Chính quyền)
 • Ủy viên:
- NT. Thích Nữ Như Hòa
(Tiếp đón Chính quyền)
- NS. Thích Nữ Như Hiếu
(Tiếp đón Chính quyền)
- NS. Thích Nữ Lệ Châu
- Phân ban GĐPT Bình Phước
  4.6 Tiểu ban Tiếp lễ
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Chúc Tường
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Huệ Mỹ
- SC. Thích Nữ Lệ Châu
- SC. Thích Nữ Liên Tường
 •  Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Lệ Thành
- NS. Thích Nữ Như Thành
- NS. Thích Nữ Chúc Ngân
- SC. Thích Nữ Huệ Liên
- SC. Thích Nữ Hoàn Trú
- SC. Thích Nữ Chúc Phượng
- SC. Thích Nữ Trung Kim
- Phân ban GĐPT Bình Phước
- PT. Lệ Nhung
- PT. Quang Sáng
4.7. Tiểu ban Nghi lễ
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Chúc Thành
 • Phó ban: - NS. Thích Nữ Tịnh Thuần
 •  Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Bảo Hoa
- SC. Thích Nữ Minh Viên
- SC. Thích Nữ Từ Phước
- SC. Thích Nữ Liên Hân
- SC. Thích Nữ Trung Tuệ
- SC. Thích Nữ Thiên Định
- SC. Thích Nữ Thiên Thường
- SC. Thích Nữ Nguyên Phước
- SC. Thích Nữ Huệ Thủy
- SC. Thích Nữ Viên Phước
- SC. Thích Nữ Thiên Nghiêm
- SC. Thích Nữ Thánh Nguyệt
- SC. Thích Nữ Nguyên Tánh
- SC. Thích Nữ Tuệ Trúc
- SC. Thích Nữ Tịnh Trí
- SC. Thích Nữ Quảng Tánh
- Gia đình PT. Quang Minh
4.8. Tiểu ban Hương đăng & Chung cổ (mở máy)
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Lệ Nhã
 • Phó ban: - SC. Thích Nữ Lệ Ân
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ An Hậu
- PT. Chùa Quang Minh
4.9. Tiểu ban Thông sự (Gia đình PT. Quang Minh)
 • Trưởng ban: - PT. Nguyên Phúng (Trương Công Thiện)
 • Phó ban:
- PT. Minh Đại (Đào Cử)
- PT. Võ Thành Tài
 • Ủy viên:
- Nguyễn Văn Tư
- Trần Văn Phước
- Gia đình PT. Quang Minh
- TNV Quan Âm Tu Viện
4.10. Tiểu ban Thông tin – Truyền thông
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Hạnh Viên
 • Phó ban: - Nhà báo Hồ Thủy (Diệu Tâm)
- Kênh truyền hình Phật sự Online TV, kênh truyền hình An Viên, Tạp chí VHPG, Báo Giác Ngộ, đặc san Hoa Đàm
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Hạnh Nguyện
- SC. Thích Nữ Hạnh Phước
- SC. Thích Nữ Liên Lý
- SC. Thích Nữ An Thắm
- SC. Thích Nữ An Huê
- SC. Thích Nữ Chúc Nghĩa
- SC. Thích Nữ Liên Hiền
- SC. Thích Nữ Thánh Triết
- SC. Thích Nữ Viên Phước
- PT. Đào Minh Quân
- Phóng viên Huỳnh Diệu
4.11. Tiểu ban Văn nghệ
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Huệ Đức
 • Phó ban:
- SC. Thích Nữ Minh Viên
- SC. Thích Nữ Diệu Hằng
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Tâm Phương
- SC. Thích Nữ Viên Giác
- SC. Thích Nữ Thành Nguyện
- SC. Thích Nữ Như Hiên
- SC. Thích Nữ Quang Phụng
4.12. Tiểu ban Trần thiết
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Thuần Chơn
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Quảng Nhật (TP)
- SC. Thích Nữ Nhuận Trí (BP)
- SC. Thích Nữ Bảo Hoa (BP)
- SC. Thích Nữ Như Hiên (BP)
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Giác Minh (TP)
- NS. Thích Nữ Nguyên Thanh (TP)
- NS. Thích Nữ Tâm Viên (TP)
- SC. Thích Nữ Liên Dương (TP)
- SC. Thích Nữ Vĩnh An (BP)
- SC. Thích Nữ Hạnh Mỹ (BP)
- SC. Thích Nữ Lệ Ân (BP)
- SC. Thích Nữ Bảo Quang (TP)
- SC. Thích Nữ Thiện Hạnh (TP)
- SC. Thích Nữ Thiện Thành (TP)
- SC. Thích Nữ Tịnh Nhàn (BP)
- SC. Thích Nữ Hạnh Từ (BP)
- SC. Thích Nữ Viên Phước (BP)
- SC. Thích Nữ Trung Hiếu (BP)
- PT. Quảng Châu (TP)
- PT. Thiện Ngọc (TP)
- PT. Thảo Ngọc (TP)
- PT. Diệu Hiền (TP)
- PT. Tâm Hiếu (TP)
- PT. Minh Tú (TP)
- PT. Đoàn Dễ (TP)
- PT. Diệu Hoa (TP)
- PT. Quảng Điền (TP)
- PT. Quảng Thục (TP)
- PT. Diệu Trang (TP)
- PT. Quảng Đức Cường(TP)
4.13. Tiểu ban Triển lãm
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Thuần Chơn
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Tắc Phú (TP)
- NS. Thích Nữ Liên Huệ (TP)
- NS. Thích Nữ Chơn Tịnh (TP)
- SC. Thích Nữ Hạnh Liên (TP)
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Huệ Như (TP)
- SC. Thích Nữ Đức Nguyên (BP)
- SC. Thích Nữ Liên Nguyện (TP)
- SC. Thích Nữ Thiên Huy (BP)
- SC. Thích Nữ Tuệ Trúc (BP)
- Sa di ni Thích Nữ Diệu Pháp (BP)
- PT. Minh Phước (TP)
- Chiếu An (TP)
- Quảng Ngạn (TP)
- Quảng Khoa (TP)
- Quảng Hoàng (TP)
- Quảng Đức Hiển (TP)
- Quảng Đức Quang (TP)
- Quảng Đức Kiên (TP)
- Quảng Linh (TP)
- Quảng Tình (TP)
- Tịnh Kim (TP)
- Diệu Đức (TP)
- Chiếu Lạc (TP)
- Quảng Nguyên Hiếu (TP)
- Quảng Nguyên Thảnh (TP)
- Diệu Ngọc (TP)
- Đức Tuyền (TP)
- Quảng Nguyên Diệp (TP)
- Quảng Thắng (TP)
4.14. Tiểu ban Điều phối Tình nguyện viên & Tổng dợt chương trình
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Huệ Đức (Quan Âm Tu Viện, TP.HCM)
 • Phó ban: - SC. Thích Nữ Diệu Hằng
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Viên Minh (Chùa Pháp Lạc)
- SC. Thích Nữ Viên Giác
- PT. Sơn Võ (Quan Âm Tu Viện, TP. HCM )
- PT. Tuấn Hải (Quan Âm Tu Viện, TP. HCM )
- PT. Kim Phương (Quan Âm Tu Viện, TP. HCM )
- PT. Thế Anh (Quan Âm Tu Viện, TP. HCM )
- PT. Tú Anh (Quan Âm Tu Viện, TP. HCM )
- PT. Nguyễn Thị Thùy Thương
4.15. Tiểu ban Ổn định hội trường
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Huệ Bảo
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Chúc Tường
- SC. Thích Nữ Tuệ Tâm
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Tuệ Viên
- NS. Thích Nữ Như Thành
- SC. Thích Nữ Tuệ Trí
- SC. Thích Nữ Tâm Phương
- SC. Thích Nữ Thánh Triết
- SC. Thích Nữ Như Hiên
- SC. Thích Nữ Chơn Nhã
- SC. Thích Nữ Nhuận Phương
- SC. Thích Nữ Diệu Minh
4.16. Tiểu ban Lưu trú
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Tuệ Viên
 • Phó ban: - NS. Thích Nữ Huệ Bảo
- NS. Thích Nữ Chúc Ngân
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Thông Tường
- NS. Thích Nữ Chánh Tuệ
- NS. Thích Nữ Linh Nhật
- NS. Thích Nữ Tâm Phương
- SC. Thích Nữ Chúc Hiếu
- SC. Thích Nữ Tuệ Tâm
- SC. Thích Nữ Thánh Triết
- SC. Thích Nữ Nhuận Tịnh
- SC. Thích Nữ Nhật Ân
- SC. Thích Nữ Thành Nguyện
- SC. Thích Nữ Quảng Hải
- SC. Thích Nữ Hạnh Thuận
- SC. Thích Nữ Thánh Quang
- SC. Thích Nữ Huệ Ngọc
- SC. Thích Nữ Diệu Minh
- SC. Thích Nữ Minh Hiếu
- SC. Thích Nữ Quang Phụng
- PT. Giác Toàn (P. Lâm)
- PT. Nguyên Trung (P. Lâm)
- PT. Nguyên Tịnh (P. Lâm)
- PT. Giác Thức (P. Lâm)
- PT. Nguyễn Quang Chính
(P. Lâm)
- PT. Giác Thường (P. Lâm)
- PT. Giác Nghĩa (P. Lâm)
- PT. Giác Thư (P. Lâm)
- PT. Nguyên Hòa (P. Lâm)
- PT. Giác Nga (P. Lâm)
- PT. Giác Thanh (P. Lâm)
- PT. Giác Lưu (P. Lâm)
- TNV. Quan Âm Tu Viện
- PT. chùa Linh Sơn
(Lộc Ninh)
- PT. chùa Phước Lâm
(Lộc Ninh)
4.17. Tiểu ban Ẩm Thực
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Huệ Tuyến
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ An Thanh
- NS. Thích Nữ Nguyên Vũ
- Thích Nữ Lệ Viên
- SC. Thích Nữ Lệ Nhã
- SC. Thích Nữ Vĩnh An
- SC Thích Nữ An Thảo
- SC. Thích Nữ Thánh Như
- SC. Thích Nữ Huệ Trí
- SC. Thích Nữ Diệu Hiếu
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ An Mỹ
- NS. Thích Nữ Ngọc Lan
- NS. Thích Nữ Tắc Huệ
- NS. Thích Nữ Diệu Thiện
- NS. Thích Nữ Như Hoa
(Phổ Đà)
- NS. Thích Nữ Lệ Ngọc
- NS. Thích Nữ Huệ Huệ
(TP. Hồ Chí Minh)
- SC. Thích Nữ Huệ Thảo
- SC. Thích Nữ Diệu Liên
- SC. Thích Nữ Huệ Hòa
- SC. Thích Nữ Thánh Tín
- SC. Thích Nữ Xương Ẩn
- SC. Thích Nữ Diệu Hạnh
- SC. Thích Nữ Diệu Hiếu
- SC. Thích Nữ Diệu Thảo
- SC. Thích Nữ Xương Thọ
- SC. Thích Nữ Diệu Đăng
- SC. Thích Nữ Diệu Hảo
- SC. Thích Nữ Diệu Trinh
- SC. Thích Nữ Diệu Kính
- SC. Thích Nữ Diệu Lộc
- SC. Thích Nữ Diệu Phúc
- SC. Thích Nữ Diệu Quý
- SC. Thích Nữ Diệu Ngọc
- SC. Thích Nữ Phước Hiền
- PT. Diệu Tâm
- PT. Diệu Liên
- PT. Quang Hoa
- PT. Quang Hòa
- PT. Quang Ninh
- PT. Diệu Tịnh
- Phật tử chùa Quang Minh (Đồng Xoài)
- 50 Phật tử chùa Lâm Quang
(Q.8, TP. Hồ Chí Minh)
- Phật tử chùa Phổ Minh
- Phật tử chùa Thanh Minh
(Bù Gia Mập)
4.18. Tiểu ban Hành đường
 • Trưởng ban: SC.Thích Nữ Huệ Nhiên
 • Phó ban:
- SC. Thích Nữ Vĩnh An
- NS. Thích Nữ Huệ Huệ
- NS. Thích Nữ Lệ Châu
- SC. Thích Nữ Diệu Quán
- SC. Thích Nữ Đăng Duyên
 • Ủy viên:
- NS. Thích Nữ Thị Tự
- SC. Thích Nữ Huệ Tâm
- SC. Thích Nữ Liên Hải
- SC. Thích Nữ Diệu Thiện
- SC. Thích Nữ Huệ Châu
- SC. Thích Nữ Liên Hiệp
- SC. Thích Nữ Tịnh Vân
- SC. Thích Nữ Hạnh Từ
(Đăk Lăk)
- SC. Thích Nữ Trung Minh
- SC. Thích Nữ Diệu Tâm
- SC. Thích Nữ Huệ Tịnh
- SC. Thích Nữ Nhuận Tịnh
- SC. Thích Nữ Liên Huyền
- SC. Thích Nữ Hạnh Mỹ
- SC. Thích Nữ An Bình
- SC. Thích Nữ Linh Ngôn
- SC. Thích Nữ Huệ Lạc
- SC. Thích Nữ Liên Hoài
- SC. Thích Nữ Huệ Hồng
- SC. Thích Nữ Huệ Tánh
- SC. Thích Nữ Đức Hải
- SC. Thích Nữ Tín Lạc
- SC. Thích Nữ Diệu Sáng
- SC. Thích Nữ Như Viên
- SC. Thích Nữ Hạnh Long
- SC. Thích Nữ Huệ Thịnh
- SC. Thích Nữ An Viên
- SC. Thích Nữ Nhuận Yến
- SDN. Trung Hưng
- SDN. Trung Thuận
- SDN. Trung Thiện
- Phật tử Chùa Quang Minh
- Phật tử Chùa Thanh Minh
- TNV Quan Âm Tu Viện
4.19. Tiểu ban Thị giả
 • Trưởng ban: NS. Thích Nữ Lệ Khánh
 • Phó ban:
- SC. Thích Nữ Liên Huệ
- SC. Thích Nữ Viên Minh
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Nhật Ân
- SC. Thích Nữ Lệ Phúc
- SC. Thích Nữ Từ Đức
- SC. Thích Nữ Chúc Phượng
- SC. Thích Nữ An Túc
- SC. Thích Nữ Minh Hiếu
- SC. Thích Nữ Huệ Thịnh
- SC. Thích Nữ Trung Hạnh
- SC. Thích Nữ Nguyên Tánh
- SC. Thích Nữ Liên Huệ
- SC. Thích Nữ Nhật Ân
- SC. Thích Nữ Chúc Phượng
- SC. Thích Nữ Liên Hân
- SC. Thích Nữ Liên Huệ
- SC. Thích Nữ Diệu Hải
- SC. Thích Nữ Huệ Ngọc
- SC. Thích Nữ Diệu Liễu
- SC. Thích Nữ Hạnh Trung
- SC. Thích Nữ Đức Phụng
- SC. Thích Nữ Đức Tâm
- SC. Thích Nữ Huệ Tánh
- SC. Thích Nữ Huệ Lộc
- SC. Thích Nữ Thánh Thiện
- SC. Thích Nữ Nhuận Hành
- Chư Ni Quan Âm Tu Viện
- Sa di ni Diệu Tường
- Đức Ngộ
- Đức Viên
- Phật tử chùa Quang Minh
(Đồng Xoài)
- Phật tử Quan Âm Tu viện
- Phật tử chùa Đức Nguyên
4.20. Tiểu ban Trà nước
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Như Hiếu
 • Phó ban: - PT. Quang Bảo
- PT. Lệ Nhung
 • Ủy viên:
- PT. Lệ Hoàng
- PT. Lệ Thục
- PT. Quang Nguyên
- PT. Lệ Thiện
- Phật tử Chùa Quang Minh
- Nhóm Phật tử Quang Bảo
4.21. Tiểu ban tặng Quà
 • Trưởng ban: - NS. Thích Nữ Minh Sang
 • Phó ban:
- NS. Thích Nữ Như Hiền
- NS. Thích Nữ Lệ Khánh
- SC. Thích Nữ Liên Trâm
 • Ủy viên:
- SC. Thích Nữ Chúc Hải
- SC. Thích Nữ Liên Thường
- SC. Thích Nữ Hoàn Trú
- SC. Thích Nữ Diệu Sáng
- SC. Thích Nữ Tịnh Trí
- Phật tử chùa Quang Minh (Đồng Xoài)
4.22. Tiểu ban Hậu cần
 • Trưởng ban: - PT. Minh Toàn
 • Phó ban:
- PT. Minh Thuần
- PT. Minh Lý
- PT. Chúc Pháp
 • Ủy viên:
- PT. Tịnh Bình
- PT. Nguyễn Văn Thuất
- PT. Minh Tâm
- PT. Minh Nghĩa
- PT. Lương Xuân Trường
- PT. Nguyễn Văn Hải
- GĐPT. Chùa Quang Minh
(Đồng Xoài)
- Phật tử chùa Giác Nguyên
(Cần Giuộc)
- Phật tử Chùa Thanh Minh
4.23. Tiểu ban Trật tự
 • Trưởng ban: - PT. Nguyên Phúng
 • Phó ban: - Đại diện Đội An Ninh khu phố, P. Tân Đồng
 • Ủy viên:
- PT. Minh Ngộ
- PT. Minh Chi
- Đội An Ninh KP P. Tân Đồng
4.24. Tiểu ban Âm thanh ánh sáng (PT. chùa Quang Minh)
 • Trưởng ban: - PT. Duy Dương
 • Phó ban: - PT. Minh Tiến
 • Ủy viên:
- Phật tử chùa Quang Minh
- Nhân viên dịch vụ âm thanh ánh sáng
4.25. Tiểu ban y tế
 • Trưởng ban: - BS. Lê Văn Hoàng
 • Phó ban: - ĐD. Phạm Thị Tâm
 • Ủy viên:
- ĐD. Dương Thị Nga
- Công ty cấp cứu Hùng – Nga
4.26. Tiểu ban vệ sinh
 • Trưởng ban: - SC. Thích Nữ Đức Thuận
 • Phó ban: - PT. Nguyễn Thị Nhung
 • Ủy viên:
- PT. Chùa Quang Minh
VI. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ:
1. Ngày 22 tháng 04 năm 2023 (Nhằm 03/03/Quý Mão)
 • Buổi sáng:
- 05 giờ 00: Đại diện Ban Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước
- 05 giờ 30: Đại biểu dùng điểm tâm sáng tại chùa Quang Minh.
- 06 giờ 30: Đại biểu tập trung về Trung tâm Văn hóa tỉnh
- 07 giờ 00: Khai mạc Triển lãm văn hóa & nghệ thuật
(Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh).
Chương trình:
1. Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm (MC)
2. Niệm Phật cầu gia hộ (MC)
3. Tuyên bố lí do (MC)
4. Thông qua chương trình
5. Giới thiệu thành phần tham dự (MC)
6. Phát biểu khai mạc (NT trưởng PBNGBP)
7. Nghi thức cắt băng khai mạc
8. Cung thỉnh CTĐ tham quan
9. Cảm tạ của BTC.
- 08 giờ 00: Đón tiếp các phái đoàn.
- 09 giờ 30: Ban Tổ chức và Phân ban Ni giới các tỉnh thành dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam (Tại chùa Quang Minh).
- 10 giờ 30: Thọ trai (Tại chùa Quang Minh).
- 12 giờ 00: Chỉ tịnh.
 • Buổi chiều
- 13 giờ 00: Đại biểu vân tập tại chùa Quang Minh tham dự tọa đàm.
- 13 giờ 30: Tọa đàm.
Chương trình
Chủ đề: NI GIỚI BÌNH PHƯỚC: SỰ DẤN THÂN VÀ TRUYỀN TRÌ CHÁNH PHÁP
- Địa điểm: Chùa Quang Minh
- Thời gian: 13h30, ngày 22/4/2023 (03/3/Quý Mão)
- Thời lượng: 3 tiếng 15 phút
- MC: Sư cô Nhuận Trí
1. Trang nghiêm Hội trường.
2. Thỉnh Ban Chứng minh, Ban Điều phối, Ban Thư ký.
3. Niệm Phật cầu gia hộ.
4. Tuyên bố lý do.
5. Giới thiệu thành phần tham dự.
6. Phát biểu khai mạc.
7. Đọc tham luận phiên 1: 6 bài.
8. Nghỉ giải lao.
9. Đọc tham luận phiên 2: 6 bài.
10. Đúc kết Tọa đàm.
11. Cảm tạ của Ban Tổ chức.
12. Hồi hướng, bế mạc.
- 17 giờ 00: Tiểu thực.
- 18 giờ 30: Thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Chương trình
- Thời gian: 18h30 ngày 03 tháng 03 năm Quý Mão
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Tỉnh
- MC: SC Trung Hiếu, SC Tịnh Nhàn
- Dàn dựng: SC Như Tâm
- Thời lượng: 60 phút
1. Cung nghinh chư Tôn đức các tỉnh thành quang lâm, ổn định hội trường.
2. Niệm Phật cầu gia hộ.
3. Tuyên bố lý do.
4. Niêm hương bạch Phật, lễ Tổ.
5. Nghi thức truyền đăng.
6. Tĩnh tọa.
7. Nghi lễ.
8. Cảm tạ.
- 19 giờ 30: Chương trình Văn nghệ: “Con về bên mẹ”.
- Thời gian: 19h30 ngày 22/04/2023
(03 tháng 3 năm Quý Mão)
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Tỉnh
- MC: Liêu Hà Trinh – MC Yến vàng Đài truyền hình Tp. HCM
- Dàn dựng: NS. TN Huệ Đức
- Thời lượng: 60 phút
1. Cung nghinh chư Tôn đức tỉnh thành quang lâm, mời Phật tử ổn định khán đài.
2. Tuyên bố lý do.
3. Giới thiệu thành phần tham dự.
4. Phát biểu khai mạc.
5. Chương trình văn nghệ (8 tiết mục):
- Tiết mục mở màn: Múa Thiên Thủ Quan Âm.
- Tiếng chày trên sóc Bombo.
- Con về bên mẹ Quan Âm
- Tiếng đàn Tơ rung.
- -8. Các ca khúc về mẹ và Quan Âm của các ca sĩ: Phi Hùng, Vân Khánh, Võ Hạ Trâm, Bằng Cường và Vũ đoàn Hải Âu.
6. Cảm tạ của Ban Tổ chức.
7. Kết thúc chương trình văn nghệ.
- 20 giờ 30: Ban Tổ chức họp chuẩn bị cho ngày lễ chính thức.
- 22 giờ 00: Chỉ tịnh.
2. Ngày 23 tháng 04 năm 2023 (Nhằm 04/03/Quý Mão)
- 05 giờ 00: Đại biểu dùng điểm tâm sáng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- 06 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Ni các phái đoàn quang lâm lễ đường tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- 07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Thường trực BTS GHPGVN T. Bình Phước quang lâm, đón tiếp quý quan khách.
- 08 giờ 00: Đại lễ tưởng niệm chính thức.
1. Niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ - Đạo kỳ - Phút tưởng niệm.
2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
3. Dâng hoa cúng dường chư tôn đức và đại biểu.
4. Diễn văn Khai mạc.
5. Dâng hoa cúng dường Đức Thánh Tổ Ni của các đoàn đại biểu.
6. Cung tuyên hành trạng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.
7. Lời tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
8. Báo cáo hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.
9. Tặng bằng Tuyên dương công đức.
10. Trao học bổng.
11. Trao biểu tượng và cờ luân lưu.
12. Phát biểu của đại diện Chính quyền.
13. Huấn từ của Ni trưởng Trưởng phân ban Ni giới Trung ương.
14. Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh.
15. Cảm tạ của Ban Tổ chức.
16. Hồi hướng – Bế mạc./.
- 10 giờ 30: Thọ trai – Hoàn mãn./.
V. NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN CÁC BANROL, BANNER, BACKGRUOND, BACKDROP, STANDEE V.V…
1. Backgruond sân khấu hội trường lễ Dâng hương tưởng niệm, lễ chính thức.
2. Backgruond sân khấu hội trường tọa đàm. 3. Pano, banner, standee, v.v… khuôn viên hội trường chính, chùa Quang Minh, dọc đường, khách sạn.

CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG GIÀ NHỊ BỘ QUANG LÂM CHÀO MỪNG QUÝ QUAN KHÁCH, ĐẠO BIỂU

NI GIỚI PHẬT GIÁO BÌNH PHƯỚC: SỰ DẤN THÂN VÀ TRUYỀN TRÌ CHÁNH PHÁP

 
4. Các cung đường treo Pano, banner, standee, v.v…
4.1. Vòng xoay Ngã tư Đồng Xoài
4.2. Vòng xoay Ngã tư Đồng Xoài hướng về chợ Đồng Xoài (QL.14): 1 km
4.3. Vòng xoay Ngã tư Đồng Xoài hướng về (DT741): 1 km
4.4. Vòng xoay Ngã tư Đồng Xoài hướng về Bù Đăng (QL. 14): 1 km
4.5. Vòng xoay Ngã tư Đồng Xoài hướng về Thuận Phú (DT741): 1km
4.6. Trục đường Hồ Xuân Hương (hướng trái và phải trước Trung tâm Văn hoá tỉnh như) 2 km
4.7. Một số cung đường chính dẫn từ chùa Quang Minh đến Trung tâm Văn hóa tỉnh như: Trần Phú, Lý Thường Kiệt, Lê Duẫn, Hàm Nghi v.v... 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban tổ chức Đại lễ: tổ chức các phiên họp để thống nhất kế hoạch, thành phần nhân sự, chương trình và các nội dung văn bản khác để triển khai thực hiện. Đồng thời đốc thúc, rà soát, khuyến khích, và yểm trợ các ban, tiểu ban thực hiện tốt công tác được giao.
- Phân ban Ni giới huyện/thị/thành: phối hợp với chư Ni trụ trì trong toàn tỉnh cung cấp tư liệu về: lịch sử, hình ảnh, hoạt động Phật sự của mỗi tự viện trong tỉnh, gửi về cho Ban Thư ký hoặc Email: phanbannigioibinhphuoc@gmail.com
- Các tự viện Ni trong toàn tỉnh: thường xuyên kết nối với Ban Tổ chức để cập nhật kịp thời các thông tin, diễn tiến tổ chức Đại lễ và khuyến tấn PT. tham gia phụng sự.
- Ban Thư ký:
+ Thỉnh ý, thảo luận với chư Tôn đức Ni trong Ban Tổ chức để xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tổ chức Đại lễ và các phiên họp liên quan.
+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý xin phép tổ chức và soạn thảo các văn bản cho chương trình Đại lễ.
+ Đốc thúc các Tiểu ban thực hiện các công tác được giao.
+ Kết nối và tiếp nhận các ý kiến từ các tiểu ban để kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Tiểu ban Tài chánh:
+ Phối hợp với Ban Thư ký lập bản Dự trù kinh phí cho Đại lễ
+ Lập kế hoạch vận động, khuyến khích chư Tôn đức Tăng Ni, các Mạnh Thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật phụng sự cho chương trình Đại lễ.
+ Tiếp nhận, quản lý và lập báo cáo các khoản cúng dường và ủng hộ cho Đại lễ.
+ Phối hợp với thủ quỹ thực hiện các khoản thu, chi trong quá trình tổ chức lễ giỗ Tưởng niệm.
- Tiểu ban Nội dung:
+ Kết nối với Trưởng ban Tổ chức, Ban Thư lý, các tiểu ban để vạch ra kế hoạch và xây dựng những nội dung cho chuỗi những sự kiện của Đại lễ.
+ Tiếp nhận, biên tập kỷ yếu và các bài tham luận do Ban Tổ chức, Đại biểu gửi về.
- Tiểu ban Xướng ngôn:
+ Kết nối, thảo luận với Ban Tổ chức, nắm rõ cấu trúc chương trình để lên kịch bản dẫn.
+ Mỗi thành viên trong Tiểu ban, cần viết kịch bản thô cho bản thân mình để có thể định hình được ngôn ngữ, nội dung cần nói trong sự kiện.
+ Chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng ứng biến cho mọi tình huống có thể phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.
- Tiểu ban Thông tin – Truyền thông:
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể đăng tải đưa tin cho các chuỗi sự kiện của Đại lễ.
+ Thực hiện theo ý chỉ Trưởng ban Tổ chức, phối hợp với Ban Thư ký để thống nhất nội dung trước khi chuyển tải lên các phương tiện thông tin đại chúng & nền tảng xã hội.
+ Chịu trách nhiệm về việc biên tập, nội dung bản tin, video v.v… của sự kiện.
- Các Tiểu ban khác:
+ Xây dựng kế hoạch, kịch bản thực hiện cho chính Tiểu ban mình.
+ Đề xuất những phương pháp, ý tưởng thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn lên Ban Tổ chức.
+ Trình và thảo luận với Ban Tổ chức khi có những trở duyên trong quá trình điều phối và thực hiện công tác.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni Tiền bối Hữu công Phật giáo Việt Nam, kính mong chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội các cấp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện để Đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Kính đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức, các Tiểu ban nỗ lực tinh tấn thực hiện./.
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP,
TM. PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRƯỞNG PHÂN BAN
Đã ký
Tỳ kheo Ni Thích Nhật Khương
Phật giáo Long An đón tiếp Cựu Tổng thống Hàn Quốc - Lee Myung-Bak viếng thăm chùa Pháp Minh

PSO - Chiều ngày 03/12/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Minh long trọng đón tiếp Ngài Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngài Lee Myung-Bak - Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhân

Kiên Giang: Đoàn công tác Ban Dân Tộc tỉnh thăm và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung

Từ ngày 29/11 đến ngày 3/12/2023, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức chuyến đi thực tế cho các vị chức sắc, chức việc, đồng bào Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online