Kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp Cao - Trung cấp Giảng sư khoá X và Hội nghị chuyên đề

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CAO – TRUNG CẤP GIẢNG SƯ KHÓA X VÀ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ _____

  Hoằng pháp là công tác Phật sự mũi nhọn hàng đầu của Giáo hội, là nhiệm vụ thiêng thiêng của Tăng Ni, trong thời đại phát triển của kỷ nguyên số. Do vậy, Ban Hoằng pháp cần tìm ra một chiến lược Hoằng pháp đem đạo vào đời, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời đại của công dân số, xã hội số. Ban Hoằng pháp Trung ương không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động trong mọi mặt, quá trình phát triển của Ban Hoằng pháp đã minh chứng cho sự hòa hợp, đoàn kết nhất quán và tinh thần dấn thân thực hiện phương châm Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Căn cứ Biên bản họp, ngày 21/03/2023 của Ban Tổ chức Lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư, thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. V/v tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X. Nay Phân ban đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN chuẩn bị và tiến hành tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X theo kế hoạch như sau: I. BAN TỔ CHỨC: Chứng minh - Cố vấn HT. Thích Bảo Nghiêm HT. Thích Tấn Đạt Ban điều phối: - TT. Thích Minh Nhẫn - TT. Thích Phước Nghiêm - TT. Thích Thiện Thật - TT. Thích Quảng Tiến - ĐĐ. Thích Minh Ân Trưởng ban: HT. Thích Huệ Phước Phó Trưởng ban thường trực: TT. Thích Minh Nhẫn Phó ban: 1. TT. Thích Phước Nghiêm 2. HT. Thích Nhật Hỷ 3. TT. Thích Giác Trí 4. TT. Thích Thiện Thật 5. TT. Thích Trí Chơn 6. TT. Thích Quảng Tiến 7. TT. Thích Quảng Pháp 8. TT. Thích Tuệ Hải 9. ĐĐ. Thích Minh Ân Thư ký: - TT. T Thiện Thật, - ĐĐ T Minh Ân, - TT T Chiếu Khánh Ủy Viên - TT. Thích Trí Huệ - TT. Thích Chiếu Khánh - ĐĐ. Thích An Nguyện - ĐĐ. Thích Pháp Trí - SC. TN Trung Thảo II. CÁC TIỂU BAN: 1. Ban Khánh tiết: - TT. Thích Quảng Pháp - ĐĐ. Thích Minh Ân - ĐĐ. Thích Đức Nguyên - ĐĐ. Thích Minh Đạt - ĐĐ. Thích Đức Lộc - Tăng, Ni sinh Khóa X, Khóa XI, Khóa XII 2. Ban Nội Dung: - TT. Thích Minh Nhẫn - TT. Thích Thiện Thật - TT. Thích Trí Huệ - TT. Thích Chiếu Khánh - ĐĐ. Thích Pháp Trí - ĐĐ. Thích Vạn Ngưỡng 3. Ban Xướng Ngôn: - TT. Thích Quảng Tiến - ĐĐ. Thích Pháp Trí - ĐĐ. Thích Đức Nguyên - ĐĐ. Thích Đức Lộc - ĐĐ. Thích Hoằng Phương 4. Ban Cung Nghinh - Tăng, Ni sinh Khóa XI và Khóa XII 5. Ban Bảo Trợ: - TT Thích Giác Trí - TT Thích Tuệ Hải - TT Thích Trí Huệ 6. Ban Tiếp Tân - TT. Thích Đức Hậu - ĐĐ. Thích Trí Huệ - TT. Thích Thiện An - TT. Thích Trí Châu 7. Ban Tiếp Lễ - SC. Thích Nữ Trung Thảo - Ni sinh Khóa XI, Khóa XII 8. Ban Thị Giả: Tăng, Ni sinh Khóa XI, Khóa XII 9. Ban Truyền thông và thiết kế in ấn: Ekip Phật sự Online III.THỜI GIAN - CHƯƠNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM: 1. THỜI GIAN: Ngày 06/04/2023 (nhằm ngày 16 tháng 02 Nhuận năm Quý Mão) - 08h00: Diễn tập chương trình nhận bằng Tốt nghiệp tại Văn phòng Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức) - 15h00: Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp TƯ và Chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng Pháp Trung ương (Khu vực phía Nam) Phân Ban đào tạo Giảng sư cùng tất cả Tăng, Ni giảng sinh các khóa đào tạo Giảng sư (khu vực phía Nam) có mặt tại Tu viện Khánh An, số 1055/3D đường Võ Thị Thừa, phường An Phú, Q.12 TP. HCM - 19h00: Tham dự Thiền trà tại Tu viện Khánh An Ngày 07/04/2023 (nhằm 17 tháng 02 Nhuận năm Quý Mão)
 • 08h00 – 11h00: Lễ Tốt nghiệp khoá X, Cao – Trung cấp giảng sư, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức), 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 TP. HCM.
 • 13h00 – 16h00: Hội nghị chuyên đề ngành Hoằng pháp tại Thiền Viện Quảng Đức. (có chương trình riêng)
2. CHƯƠNG TRÌNH
 • 1. Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm hội trường
 • 2. Niệm Phật cầu gia bị
 • 3. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự
 • 4. Dâng hoa cúng dường
 • 5. Phát biểu khai mạc
 • 6. Tặng hoa chúc mừng
 • 7. Báo cáo kết quả đào tạo lớp Cao – Trung cấp Giảng sư khóa X (2019 – 2022)
 • 8. Quyết định Tặng Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
 • 9. Quyết định tặng bằng công đức của Ban Hoăng pháp Trung ương
 • 10. Công bố quyết định danh sách Tăng Ni Tốt nghiệp Cao – Trung cấp GS khóa X
 • 11. Phát thưởng Tăng, Ni giảng sinh xuất xắc
 • 12. Phát Bằng tốt nghiệp
 • 13. Phát biểu cảm tưởng của Tăng, Ni giảng sinh khóa X
 • 14. Triển khai Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành đào tạo Giảng sư và nhân sự Văn phòng đào tạo Giảng sư (khu vực phía Nam).
 • 15. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban bảo trợ
 • 16. Phát biểu của Chính quyền
 • 17. Đạo từ của chư Tôn đức Chứng minh
 • 18. Tặng phẩm cúng dường
 • 19. Cảm tạ của BTC
 • 20. Hồi hướng
3. ĐỊA ĐIỂM Văn phòng 2, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi nghĩa Q.3 TP. HCM IV. KHÁCH MỜI Số lượng khoảng 300 – 400 Đại biểu
 • Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và Chứng minh Ban - Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
 • Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự
 • Chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư khu vực phía Nam
 • Chư Tôn đức Ban Điều hành khóa đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc
 •  Chư Tôn đức Phân ban Đào tạo giảng sư khu vực phía Nam
 • Ban Tôn giáo Chính Phủ
 • Cục An ninh Nội địa phía Nam
 • Ban Tôn giáo TP. HCM
 • Phòng An ninh nội địa Công an TP. HCM
 • Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
 • Chính quyền địa phương
 • Tăng, Ni sinh 3 khóa
 • Cha mẹ/ Bổn sư/ Y Chỉ sư/ Bạn bè của Tăng, Ni sinh dự lễ Tốt nghiệp
V. QUÀ TẶNG:
 • Phần thưởng (10 phần quà thưởng cho Tăng, Ni sinh của 2 lớp)
 • Kỷ niệm chương cho Tăng, Ni tốt nghiệp + pháp y
 • Quà tặng chư Tăng, Ni
 • Quà tặng Phật tử
 • Cúng dường chư Tôn Giáo phẩm
VI. KINH PHÍ
 • Dự kiến: 300 triệu
Vì sự thành công viên mãn của buổi Lễ Tốt nghiệp Cao –Trung cấp Giảng sư Khóa X, Phân ban Đào tạo Giảng sư rất mong được sự nhiệt tình ủng hộ của chư Tôn Giáo phẩm, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố và quý Phật tử, bằng tất cả trí lực, sức lực và tài lực nhiệt tình ủng hộ Lễ Tốt nghiệp Lớp Cao – Trung cấp Giảng sư Khóa X (2019 – 2022) thành công tốt đẹp. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn tịnh đức Tăng, Ni và quý Phật tử thân tâm thường lạc, cát tường như ý.

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP

STT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện
1 Các công việc liên quan đến công tác hành chánh và chỉ đạo chung cho công tác tổ chức TT. Thích Minh Nhẫn 22/3 – 7/4/2023
2 In ấn văn bằng, trình ký và đóng dấu ĐĐ. Thích Minh Ân cùng Phân ban Truyền thông và Công nghệ của BHP 27/3 -3/4/2023
3 Thiền trà TT. Thích Trí Chơn 27/3 – 6/4/2023
4 Thiết kế pano, biểu ngữ, thiết kế in thư mời, thẻ đeo Đại biểu, truyền thông, clip báo cáo và in quy chế hoạt động, quy tắc thuyết giảng. Minh Trực và Ekip PSO cùng Phân ban Truyền thông và ứng dụng công nghệ của BHP 25/3 – 4/4/2023
5 Danh sách Đại biểu và phát hành thư mời TT. Thích Thiện Thật 28/3 -3/4/2023
6 Làm Pháp y, quà tặng TT. Thích Chiếu Khánh 24/3-4/4/2023
7 Chuẩn bị diễn văn khai mạc và thư chúc mừng gởi quý Tăng Ni tốt nghiệp cao cấp giảng sư  TT. Thích Trí Chơn 24/3 – 4/4/2023
8 Phỏng vấn, ghi hình toạ đàm nói về hoạt động Hoằng pháp, đặc biệt là công tác đào tạo giảng sư Minh Trực, Tâm Anh và ekip PSO 27/3 – 5/4/2023
9 Khánh tiết, trang trí bông hoa hội trường ĐĐ. Thích Minh Ân, TT. Thích Quảng Pháp TT. Thích Chiếu Khánh, Tăng Ni sinh giảng sinh 4 & 5/4/2023
10 Nhân sự phục vụ lễ, hậu đài, quản lý hội trường và bố trí chổ ngồi cho Đại biểu, trợ giúp MC TT. Thích Quảng Tiến TT. Thích Chiếu Khánh Văn phòng đào tạo 6 &7/4/2023
11 Quản lý Tăng, Ni sinh tốt nghiệp và diễn tập cấp phát văn bằng tốt nghiệp   TT. Thích Chiếu Khánh Văn phòng đào tạo 6 &7/4/2023
12 Bảo trợ TT. Thích Tuệ Hải TT Thích Trí Huệ 3/4/2023
13 Thống kê số lượng Phật tử, người thân và bổn sư của các Tăng Ni sinh mời đến tham dự TT. Thích Chiếu Khánh và văn phòng đào tạo giảng sư 27/3 – 4/4/2023
 
Download Android Download iOS
Trung Quốc: Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá lợi răng Phật tại tổ đình Linh Quang, thủ đô Bắc Kinh

PSO - Đại lễ kỷ niệm 60 năm trùng kiến bảo tháp Xá lợi răng Phật tại tổ đình Linh Quang, thủ đô Bắc Kinh đã long trọng diễn ra vào sáng ngày 20/6/2024 do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thường Tạng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phương trượng tổ đình Linh Quang (Bắc Kinh) tổ chức.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

PSO - Chùa Việt có vị trí quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng, dù Phật tử hay người không theo Đạo Phật cũng có thể đến vãn cảnh chùa, nghe giảng kinh hay tham gia các nghi lễ Phật giáo. Mái chùa vốn là nơi chu cấp cho cô nhi, giúp người nghèo khó, chữa bệnh cứu người, là nơi cho người hiếm muộn cầu tự, nơi nương náu khi ai đó gặp hoạn nạn…

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online