Thẻ liên quan: chua-phuoc-van

Có 3 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Khóa tu "Một ngày tỉnh thức" lần thứ 2 tại chùa Phước Vân
Tiền Giang: Chùa Phước Vân tổ chức khóa tu "Một ngày tỉnh thức" lần đầu tiên
Tiền Giang: Đêm giao thừa tại chùa Phước Vân