Thẻ liên quan: dem-hoa-dang

Có 8 kết quả tìm kiếm

Hải Phòng: Ấn tượng Đêm hoa đăng hướng tới kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hào Quang
[Video] Đồng Nai: Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an tại Thiền viện Phước Sơn
[Video] Kon Tum: Đêm hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huệ Hương
Hải Phòng: Lung linh Đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Hoa
Kon Tum: Chùa Huệ Hương trang nghiêm đêm hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà
[Video] Đồng Nai: Đêm hoa đăng mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển
Hải Phòng: Hơn 3 ngàn người về chùa An Hồng tham dự khóa tu và Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà
Tây Ninh: Chùa Suối Pháp - Đêm hoa đăng vía đức Phật A Di Đà