Thẻ liên quan: khoa-dao-tao-nguoi-dan-chuong-trinh-phat-giao

Có 4 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: TT.Thích Trí Chơn giảng dạy buổi học cuối cùng trong Khoá đào tạo Người dẫn Chương trình Phật giáo
TP.HCM: Buổi học thứ 2 Khóa đào tạo “Người Dẫn Chương Trình" của Ban Văn hóa tại Tu viện Khánh An
TP.HCM: Ban Văn hoá Phật giáo Thành phố khai mạc Khoá đào tạo “Người Dẫn Chương Trình Phật Giáo" tại tu viện Khánh An
Thông Báo: Chiêu sinh khóa đào tạo người Dẫn chương trình Phật giáo