Thẻ liên quan: le-huy-nhat

Có 11 kết quả tìm kiếm

Đà Nẵng: Lễ húy nhật Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh
Đà Nẵng: Lễ húy nhật Cố Hòa thượng Thích Từ Mẫn
Vĩnh Long: Lễ húy nhật lần thứ 21 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Phước
BR-VT: Linh Quang tịnh xá trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 11 cố Ni trưởng Thích Nữ Từ Tri
[Video] Hưng Yên: Lễ Húy nhật lần thứ 12 cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ
Kon Tum: Tổ đình Trung Khánh trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 29 cố HT. Thượng Giác Hạ Minh (1927 - 1993)
[Video] Kon Tum: Lễ húy nhật lần thứ 5 cố Thượng tọa thượng Trí hạ Châu và tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Hoa Nghiêm
TP.HCM: Lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác An (1929 - 2017)
TP.HCM: Chùa Từ Vân trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật Ni trưởng Thích Nữ Như Huy
[Video] Quảng Nam: Lễ Húy nhật lần thứ 58 cố HT. Thích Đương Như tại Tổ đình Long Tuyền
[Video] TP. HCM: Lễ húy nhật lần thứ 51 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng