Thẻ liên quan: thach-chanh-da-ra

Có 3 kết quả tìm kiếm

Vĩnh Long: Triển khai Quyết định khai trừ tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra
Trung ương Giáo hội thông báo về việc không công nhận tư cách thành viên GHPGVN đối với tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra
Vĩnh Long: Triển khai Quyết định khai trừ tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra