Thẻ liên quan: to-dinh-vinh-nghiem

Có 7 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm trao 500 phần quà cho người dân khó khăn nhân dịp Phật đản PL.2568
TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm trang nghiêm làm lễ tắm Phật kính mừng Phật đản PL.2568
TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức ngày chủ nhật hồng "Hiến máu tình nguyện”
TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm trao 500 quà "Tết yêu thương" cho người dân nghèo tại quận 3
TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm trao 300 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
[Video] Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi
TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi