Thẻ liên quan: trien-lam

Có 1 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Triển lãm hiện vật và hình ảnh cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh