Thẻ liên quan: truong-lao-hoa-thuong-thich-thien-nhon

Có 10 kết quả tìm kiếm

[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chứng minh lễ tác pháp an cư tại các trường hạ tập trung
Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024 cho thanh thiếu niên Phật tử
Trung ương Giáo hội ban hành Thông bạch tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024
Trung ương Giáo hội ra Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568
[Video] Chủ tịch hội Phật giáo Tịnh độ Hàn Quốc vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Đồng Nai: Chủ tịch Hội Phật giáo Tịnh độ Hàn Quốc vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM khánh tuế Đức Pháp Chủ, Đức Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thành phố
[Video] BÌNH PHƯỚC: THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH VÀ CHƯ TÔN ĐỨC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
[Video] TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
TP.HCM: Phật giáo Quận 3 khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn