Thông báo tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH LONG AN BAN TRỊ SỰ   --------------- Số: 006/TB-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   --------- Long An, ngày 02 tháng 3 năm 2023
 

THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU LẠC PL.2566 – DL.2023

  Kính gửi:
 • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh – thành phố.
 • Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố.
 • Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.
Kính bạch chư Tôn đức ! Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An. Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Văn bản số 078/CV.HĐTS, ngày 01/3/2023 về việc tổ chức Đại giới đàn “Liễu Lạc” năm 2023. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An trân trọng Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc năm 2023 như sau: 1. Thời gian và địa điểm: 1.1. Thời gian: Vào các ngày 21, 22, 23, 24/5/2023 (04 ngày). (nhằm ngày 03, 04, 05, 06/4/Quý Mão). 1.2. Địa điểm: * Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Tăng). * Chùa Long Thành, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Ni). 2. Đối tượng được đăng ký thọ giới: Tăng Ni xuất gia trong tỉnh xin thọ các phần giới được Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố xác nhận giới thiệu. Tăng Ni xuất gia ngoài tỉnh Long An xin thọ các phần giới thì cần phải được sự giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – thành phố nơi tu học. 3. Hồ sơ giới tử thọ giới phải hoàn thành các thủ tục, điều kiện như sau: 3.1. Giới tử Tỳ-kheo; Tỳ-Kheo-Ni:
 • 02 Đơn xin thọ giới.
 • 02 Giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh Long An).
 • 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
 • 02 Bản sao chứng điệp thọ giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na (có chứng thực).
 • 02 Bản sao CCCD (có công chứng).
 • 02 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (lớp 12) hoặc tương đương (có công chứng) và 02 bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc tương đương (có chứng thực). Đối với giới tử tuổi đời dưới 30 tuổi.
 • Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo giấy tờ tuỳ thân).
 • Đã thọ giới Sa-di; Thức-xoa-ma-na ít nhất 2 năm.
 • 04 ảnh 3×4 (Tăng mặc hậu vàng, Ni mặc hậu lam, Tăng- Ni hệ phái Khất sĩ mặc theo sắc phục hệ phái).
3.2. Giới tử Thức xoa:
 • 02 Đơn xin thọ giới.
 • 02 Giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh Long An).
 • 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
 • 02 Bản sao chứng điệp thọ giới Sa-di-ni (có chứng thực).
 • 02 Bản sao CCCD (có công chứng).
 • 02 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (lớp 9) hoặc tương đương (có công chứng). Đối với giới tử tuổi đời dưới 30 tuổi.
 • Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi (tính theo giấy tờ tuỳ thân).
 • Đã thọ giới Sa-di-ni ít nhất 2 năm.
 • 04 ảnh 3×4 (mặc hậu lam, Ni hệ phái Khất sĩ mặc theo sắc phục hệ phái).
3.3. Giới tử Sa-di; Sa-di-ni :
 • 02 Đơn xin thọ giới.
 • 02 Giấy chứng nhận xuất gia (01 bản chính và 01 bản sao).
 • 02 Giấy giới thiệu thọ giới (giới tử ngoài tỉnh Long An).
 • 02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
 • 02 Bản sao CCCD (có công chứng).
 • 02 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (lớp 9) hoặc tương đương (có công chứng). Đối với giới tử tuổi đời dưới 30 tuổi.
 • Tuổi đời từ 16 trở lên (tính theo giấy tờ tuỳ thân).
 • Đã tu học ít nhất 2 năm tính từ ngày cấp chứng nhận xuất gia.
 • 04 ảnh 3×4 (Tăng – Ni mặc hậu lam, Tăng – Ni hệ phái Khất sĩ mặc theo sắc phục hệ phái).
* Các giới tử phải hoàn chỉnh thủ tục và hội đủ các quy định tại Điều 44, 45, 46 Nội Quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. * Giới tử tu học ngoài tỉnh Long An phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nơi tu học. * Không giải quyết hồ sơ thọ giới đối với những Tăng, Ni ngoài tỉnh xin y chỉ Sư không đúng theo quy định Điều 38 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. 4. Nội dung ôn thi thọ giới: Bộ đề khảo hoạch Đại giới đàn Liễu Lạc được đăng tải trên website: Phatgiaolongan.org (giới tử tải về để học). 4.1. Hình thức thi:
 • Thi vấn đáp và thi luận (viết).
 • Giới tử phải trúng tuyển kỳ khảo hoạch giới đàn mới được thọ giới.
5. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 5.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ. Giới tử Tăng Ni liên hệ văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chùa Thiên Châu, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An, ĐT: 0272.3839.017 để được hướng dẫn và cấp phát hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo này. 5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
 • Hồ sơ thọ giới được nhận tập trung tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chùa Thiên Châu, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
 • Hồ sơ thọ giới được nhận đến hết ngày: 15/5/2023 (nhằm ngày 26/3/Quý Mão). Ban tổ chức không giải quyết những hồ sơ nộp trễ ngày hoặc thiếu những quy định trên.
Chú ý: Trong thời gian làm thủ tục và nhập giới trường giới tử vắng mặt thì Ban Tổ chức sẽ đình chỉ hồ sơ và không được thọ giới. 6. Lệ phí phát hành hồ sơ: Lệ phí phát hành và nộp hồ sơ là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kính Thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni được biết và phổ biến đến quí vị Tăng Ni thực hiện đúng theo tinh thần Thông báo này. Kính chúc chư Tôn đức “Thân tâm thường lạc – Phật sự viên thành”.
Nơi nhận: – Như trên;  – TB, các Phó TB; – Lưu:VP,K. 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC TRƯỞNG BAN KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

   

đã ký Hòa thượng Thích Minh Thiện

 
Download Android Download iOS
Long An: Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Chùa Pháp Tạng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2568 và các hoạt động chào mừng Khánh Đản đức Bổn Sư

Tiết trời đang chuyển mình vào Hạ đón những cơn mưa đầu mùa tưới tẩm cho những đóa hoa sen trong đầm thêm khoe sắc thoảng mùi bay xa. Cả đất trời như đang hòa cùng niềm vui của vũ trụ hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm một bậc đại Bồ tát nhất sanh bổ xứ thị hiện nơi trần thế cách đây 2.648 năm – Bồ Tát Sỹ Đạt Ta. Đó là năm 624 trước Tây lịch, Ngài đã Đ

Cà Mau: Những hoạt động thiết thực kính mừng Phật Đản Phật lịch 2568 của chùa Vạn Phước (huyện Phú Tân)

Trong hai ngày 22 và 23/05/2024 (15 và 16 tháng 4 Giáp Thìn) SC.Thích Nữ Diệu Minh, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Tân, trụ trì chùa Vạn Phước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kinh mừng Khánh Đản lần thứ 2648 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online