Tiền Giang: Lễ khánh tuế Ni trưởng Tân Liên lần thứ 90 và công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang

PSO - Sáng ngày 16/8/2022 (19/7 năm Nhâm Dần), Ni chúng đệ tử và nam nữ Phật tử tịnh xá Ngọc Quang trang nghiêm tổ chức lễ mừng Khánh tuế lần thứ 90 đến Ni trưởng Ân sư Thích Nữ Tân Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang, Viện chủ tịnh xá Ngọc Quang (TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang); đồng thời công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang đến NT.Thích Nữ Huệ Liên.

Buổi lễ bắt đầu với thời khoá tụng kinh cầu an tại Chánh điện tịnh xá Ngọc Quang của chư Ni trong Hệ phái Khất sĩ và Phật tử, hồi hướng cầu thọ Ni trưởng Ân sư.

Sau khóa lễ tụng kinh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, chư tăng Ni nhị bộ quan lâm hội trường để chứng minh và tham dự lễ Khánh tuế Ni trưởng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Giác Tường – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Pháp – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Nghi lễ TƯ,  Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ; TT.Thích Quảng Lộc – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang;  HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Minh Hóa – Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP.Thủ Đức, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; NT.Thích Nữ Như Xuân – Phó trưởng PBNG TƯ; NT.Thích Nữ Chiêu Liên, NT.Thích Nữ Thủy Liên, NT.Thích Nữ Mai Liên, NT.Thích Nữ Tố Liên, NT.Thích Nữ Ánh Liên, NT.Thích Nữ Thẩm Liên – đồng Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam; NT.Thích Nữ Viên Liên - Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì tịnh xá Ngọc Phương (TP.HCM); NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG Phật giáo tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang; chư Ni đại diện các Giáo đoàn HPKS đồng câu hội tham dự.

Về phía lãnh đạo Chính quyền có sự hiện diện của ông Phạm Thanh Nguyên – Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UB MTTQVN TX.Gò Công; ôngNguyễn Văn Đảnh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thị xã; ông Phan Minh Vương – Chuyên viên phòng Nội vụ thị xã Gò Công và đại diện các ban ngành địa phương đồng tham dự.

NT.Thích Nữ Huệ Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công

“Khánh tuế mừng Ni trưởng thêm tuổi đạo,

Ngưỡng nguyện Ân sư chứng tất lòng thành.”

NT.Thích Nữ Huệ Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công đại diện Ni chúng xuất gia và Phật tử tại gia dâng lời Khánh tuế đến với Ni trưởng Ân sư lần thứ 91. Chúc nguyện Ân sư sức khỏe, an lạc, pháp hỷ; mãi là cội Bồ đề che mát cho hang Ni chúng hậu học.

“Mừng Ni trưởng phước lộc thêm phần,

Chúc Ân sư tăng dần tuổi thọ.”

HT.Thích Giác Nhân đã thay mặt HT.Thích Giác Toàn đọc bài thơ và tặng quà mừng Khánh tuế đến Ni trưởng.

Dịp này HT.Thích Giác Toàn -  Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Trưởng ban Thường trực HPKS Việt Nam đã gửi tặng Ni trưởng Tân Liên bài thơ mừng Khánh tuế và phần quà để chúc mừng Ni trưởng.

TÂN TÂN VI DIỆU

Chúc     hàng Ni giới thiền gia,

Mừng    sen trắng nở ngát tòa lung linh.

Lễ          tạ Tam Bảo tâm kinh,

Khánh   hỷ đạo thọ hữu tình hoằng dương.

Tuế        nhật nguyệt, tuế thiên hương,

Ni           lưu cung ấn chương thường kim cang.

Trưởng  dưỡng tích lũy vô vàn,

Thích     Mâu Ni đẹp đạo tràng tịnh thanh.

Nữ         Sa Môn ngọc hóa thành,

Tân       tân vi diệu đức lành thuyền đưa.

Liên      đài bát ngát Tam thừa,

Đệ ngũ  truyền nối sau xưa bi từ.

Ni trưởng lục độ kinh thư,

Ni giới     phẩm hạnh tu tư văn thiền.

Hệ phái   trầm lắng hạo nhiên,

Khất   ẩn mật thắng duyên phụng thời.

Thành viên công đức thảnh thơi,

Giáo hội  thuần tịnh giúp đời độ sanh.

Phật giáo  xiển dương thiện lành,

Việt Nam độc lập thành bình thiên thu.

Tròn  căn nhu nhuyến công phu,

Chín mươi niên kỷ đẳng thù thiền quang.

Bóng  mát Phật pháp rỡ ràng,

Đạo thọ bi mẫn ánh vàng tông phong.

Miên trường đạo đức tươi hồng,

Đệ Ngũ Ni trưởng phổ đồng thiền gia.

TT.Thích Quảng Lộc - Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ

TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng có lẵng hoa chúc mừng Khánh tuế đến Ni trưởng Tân Liên. Thượng tọa cũng đã có đôi lời chúc mừng Ni trưởng, nhắc lại công đức của chư Ni tiền bối trong HPKS cũng như lời phát nguyện của cố Ni trưởng Huỳnh Liền “Nguyện xin hiến trọn đời mình, cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương”.

NT.Thích Nữ Tân Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang, Viện chủ tịnh xá Ngọc Quang.

Thượng tọa trân trọng đến sự đóng góp của hàng Ni chúng nói chung và chư Ni trong HPKS “kể từ khi Phật giáo tỉnh Tiền Giang được thành lập, BTS Phật giáo tỉnh nhà đã được trân trọng đón nhận thật nhiều sự hy sinh, đóng góp của chư Ni, trong đó có sự cống hiến to lớn của Ni trưởng Tân Liên và Ni chúng tịnh xá Ngọc Quang. Ni trưởng luôn có phong thái ứng xử rất gần gũi thân thương, khiêm cung, bình dị; nhưng ôm ấp trong lòng năng lượng tinh tấn tu tập rất mãnh liệt, sự thiết tha trong công tác hoằng pháp lợi sanh, luôn khép mình trong tịnh giới, nhưng là tấm gương sáng cho Ni giới soi chung…..”

Về chứng minh và chúc mừng lễ Khánh tuế, HT.Thích Minh Hóa – Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP.Thủ Đức, Giáo phẩm HPKS đã thay mặt chư Tăng tại Pháp viện Minh Đăng Quang trao chiếc Khánh vàng chúc mừng đến Ni trưởng. BTC còn nhận được rất nhiều phần quà từ chư Tôn đức gửi đến chúc mừng.

HT.Thích Giác Tường – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh HPKS ban đạo từ tại buổi lễ

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Tường – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh HPKS có lời sách tấn hàng Ni chúng xuất gia tại tịnh xá Ngọc Quang phải luôn trao dồi kiến thức Phật học, hoàn thiện đạo tâm để kế thừa và phát triển sự nghiệp Phật tổ, Thầy tổ làm lợi lạc quần sanh. Khuyến tấn các Phật tử đạo tràng tinh tấn tu tập phát triển đời sống tâm linh của mình.

Nhân ngày mừng Khánh tuế lần thứ 90, hàng Ni chúng đệ tử cũng có những phần quà lưu niệm dâng lên Ni trưởng Ân sư, bày tỏ lòng tôn kính.

ĐĐ.Thích Huệ Phát thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang triển khai Quyết định Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Quang

Để có thời gian chuyên tâm tịnh tu lúc tuổi cao, thời gian qua NT.Thích Nữ Tân Liên đã có thư thỉnh nguyện đến BTS GHPGVN TX.Gò Công và tỉnh Tiền Giang cũng như lãnh đạo chính quyền các cấp đề nghị trao quyền Trụ trì ngôi tịnh xá Ngọc Quang cho đệ tử là NT.Thích Nữ Huệ Liên. Nhận thấy thư thỉnh nguyện của Ni trưởng hợp lý nên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định bổ nhiệm cho NT.Thích Nữ Huệ Liên.

HT.Thích Giác Nhân trao Quyết định đến Ni trưởng tân Trụ trì

Dịp này, ĐĐ.Thích Huệ Phát thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang triển khai Quyết định Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Quang đến NT.Thích Nữ Huệ Liên - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, Phó BTS Phật giáo TX.Gò Công. Cùng thỉnh HT.Thích Giác Nhân trao Quyết định đến Ni trưởng tân Trụ trì.

Phát biểu tại buổi lễ mừng Khánh tuế, Ni trưởng Tân Liên vô cùng xúc động trước tấm lòng của chư Ni để tử và sự quan tâm cùng những lời chúc mừng của chư Tôn đức Giáo phẩm. Ni trưởng cũng có lời sách tấn chư Ni trẻ hãy cố gắn tu tập theo tinh thần “Thích Ca Chánh Pháp”.

NS.Cương Liên thay mặt Ni chúng đệ tử tại tịnh xá Ngọc Quang tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức về tham dự buổi lễ

Buổi lễ được kết thúc sau phần tát bạch cúng dường trai tăng của đại diện chư Ni tại tịnh xá Ngọc Quang.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

  Như Tùng – Thiên Bình

Bình Thuận: Phân ban Thanh thiếu niên trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp mặt các câu lạc bộ tuổi trẻ và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi

PSO - Với mục tiêu kết nối các CLB Tuổi trẻ Phật tử trong tỉnh Bình Thuận, Phân ban Thanh thiếu trực thuộc Ban HDPT GHPGVN tỉnh tổ chức họp mặt sinh hoạt tại công viên biển Nova World (Phan Thiết) và tặng 500 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Sông Phan 2 (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 01/10/2023 (nhằm ngày 17 th

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online