Ban Thông tin - Truyền thông

Bình Thuận: Phân ban Truyền thông Hoằng Pháp và Công nghệ Thông tin tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí
Kiên giang: Phân ban Thông Tin Truyền Thông Phật giáo Nam Tông Kinh Trung ương tham gia khóa tập huấn Biên tập viên do kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức
Ban Thông tin Truyền thông TƯ khu vực phía Nam họp Online chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị chuyên đề sắp tới