Hòa thượng Chủ tịch

TP. HCM: Hội đồng Trị sự tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 4 Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An
TP. HCM: Tưởng niệm 5 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh viên tịch
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương báo cáo Phật sự quý III đến lãnh đạo Giáo hội
Lãnh đạo diễn đàn Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP) thăm Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN
Sóc Trăng: Lễ truy điệu và trà tỳ Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
Sóc Trăng: Trung ương GHPGVN viếng tang Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn
Hà Tĩnh: Hòa thượng Chủ tịch chứng minh lễ Tạ pháp tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh
Hoà thượng Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới
Trọng thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 8
Hòa thượng Chủ tịch tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 8 tại Nhật Bản
TP.HCM: Hoà thượng Chủ tịch HĐTS tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Thiện Huệ - Viện chủ chùa Giác Ngộ
Công bố quyết định và ra mắt Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường
TP. HCM: Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch