TP.HCM: Trang nghiêm lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Như Đức chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố

PSO- Trong hai ngày 25-26/12/2022 (nhằm ngày 3 và 4 tháng 12 Nhâm Dần) tại chùa Dược Sư (464 Lê Quang Định, phường 11 quận Bình Thạnh, TP.HCM) Ni trưởng Thích Nữ Như Trí, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Dược Sư, cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, nguyên trụ trì chùa Dược Sư.

Cố Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, Pháp danh Giác Tăng, Hiệu: Nhựt Đức, thường gọi là Như Đức, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 41; Nguyên cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương; Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, nguyên trụ trì chùa Dược Sư (TP.HCM).

  • Viên tịch ngày 4 tháng 12 năm Tân Sửu (2021)
  • Trụ thế: 90 năm; Hạ lạp: 63 năm.
Ngày 25/12/2022, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh Sư niêm hương bạch Phật, Thượng phan, Khai Kinh, cúng Tiên thường Giác linh cố Ni trưởng, đăng đàn chẩn tế kỳ siêu bá tánh hương linh vãng sanh tịnh độ. Sáng cùng ngày đại diện chính quyền thành phố, quận Bình Thạnh và phường 11 cũng đã trở về thắp hương tưởng niệm. Sáng ngày 26/12/2022, quang lâm chứng minh và tham dự lễ Tiểu tường có  HT.Thích Như Tín- ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh- đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố; Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, chư Tôn đức chứng minh Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện; chư Tôn đức Trưởng Ban Trị sự các quận huyện; Tăng đoàn Mật tông Ấn Độ. Quý Ni trưởng, Ni Sư chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới trung ương, TP.HCM, các quận huyện; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trú xứ trong và ngoài thành phố cùng cựu học Ni Ni trường Dược Sư, thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi cùng về tham dự. Tại buổi lễ, Ban Kinh Sư đã trì tụng Kinh chú, cúng Ngọ, cung tiến Giác linh cố Ni trưởng. Sau khi chư Tôn đức Ban Chứng minh quang lâm Tổ đường thắp nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng, Ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng báo đáp Ân sư của hàng môn đồ đệ tử. Tại lễ trai tăng, Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh, đại diện môn đồ Pháp quyến, đã dâng lời tưởng niệm Ân Sư: …Chúng con nhớ lại những ngày tháng sống dưới mái chùa Dược Sư, cùng Thầy chung lo các Phật sự. Thầy đã vì hàng hậu học chúng con mà làm tàng cây đại thọ, làm nguồn suối mát để chúng con được tắm mình trong giáo pháp đức Như Lai. Nhờ ân đức và sự giáo dưỡng của thầy, vị thầy luôn lấy giới luật làm chuẩn mực dạy răn hàng ni chúng, nhờ đó mà chúng con luôn được bình an tu học. Với đức tính khiêm cung giản dị, lòng từ ái bao dung của Thầy là bài học về thân giáo để chúng con noi theo trong cuộc đời tu học của mình… Ban Đạo từ cho buổi lễ, HT.Thích Như Tín tán thán tinh thần tri ân báo ân của môn đồ Pháp quyến; đồng thời khuyến tấn chư Ni nên noi gương cố Ni trưởng: lấy giới luật làm đầu trong suốt hành trình tu tập chuyển hóa tự thân và thừa hành Phật sự. Sau cùng, đại diện Ban Tổ chức đã dâng lời cảm tạ, cung thỉnh chư Tôn thiền đức tác pháp quá đường và mời quý Phật tử dùng cơm chay thân mật.

Thanh Bạch

–o0o–

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ ĐỨC

(1932-2021)

I-  THÂN THẾ Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Thành Phương (tự Đại), thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Trữ. Từ thuở ấu thơ, Ni trưởng có duyên sâu dày với Tam bảo. Năm mười bảy tuổi, Ni trưởng thế phát với Hòa thượng Bổn Chơn hiệu Trí Linh, trụ trì chùa Vĩnh Thành, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, với pháp danh Giác Tăng, hiệu Nhựt Đức, tên thường gọi là Như Đức, thuộc gia phong Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Sau khi Hòa thượng Bổn sư viên tịch, Ni trưởng đến chùa An Phước, huyện An Hóa, tỉnh Bến Tre cầu pháp với Hòa thượng Hồng Liên. Sau đó Ni trưởng được Hoà thượng gởi cho Sư Bà Diệu Minh chùa Bạch Vân, tỉnh Bến Tre và được Sư Bà đưa về chùa Dược Sư tu học vào năm 1959. II- TU HỌC Sau khi thọ giới Sa-di-ni, Ni trưởng siêng năng chuyên cần công quả, đến năm 1952, Ni trưởng được thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm-Sài GònĐến năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Cụ túc giới tại Dược Sư và được dự vào hàng tăng bảo. Trải qua những năm đèn sách, cần mẫn chuyên tu với các khoá học từ Cao – Trung I đến Cao – Trung II, khoá Đại học Vạn Hạnh, Ni trưởng luôn chăm chỉ, thành tựu gia phong của bậc Ni tài. Những năm theo học ở trường Dược Sư, Ni trưởng được chọn làm Thư ký, lo giấy tờ hành chánh, lý lịch cho ni chúng. Với tính cách nghiêm trang, cẩn thận, Ni trưởng được sự tín nhiệm của quý Sư bà lãnh đạo tại Ni trường. III- HÀNH ĐẠO Năm 1968, Ni trường Dược Sư mở khóa chiêu sinh mới, thành lập Ban Giám đốc, Ni trưởng nằm trong Ban lãnh đạo Ni trường, cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật pháp. Với cương vị Thư ký, vừa là Giáo thọ, vừa trông coi quy củ, nhắc nhở sách tấn chúng ni, Ni trưởng là bậc thầy từ hòa đức độ, uy nghiêm nhưng hết lòng với chúng. Năm 1976, sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế  trụ trì chùa Bạch Vân, đồng thời ủy nhiệm Ni trưởng Như Tâm làm Phó Trụ trì, thay mặt chăm lo Tam Bảo. Ni trưởng vẫn thường lui tới mỗi khi có việc cần. Sau này khi trùng tu chùa Bạch Vân, với sức trợ giúp và uy tín của Ni trưởng, ngôi bảo điện được thành tựu trang nghiêm, là trụ sở của phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre hiện nay. Đồng hành với Ni trường Dược Sư qua những mùa mưa nắng, chứng kiến từng lớp học tựu trường, ra trường – cơ sở thay đổi từ chùa cũ thay bằng kiến trúc hiện đại, Ni trưởng vẫn bền lòng son sắt. Năm 1975, Ni trưởng cũng là người còn ở lại bên cạnh Ban Giám đốc, tiếp tục duy trì sinh hoạt của Ni trường. Ngày ngày Người vẫn nhẹ nhàng khiêm tốn, thầm lặng bên trang kinh, làm chỗ nương tựa cho hàng ni chúng. Trong sự nghiệp giáo dục, Ni trưởng được Ban Giám hiệu Trường Cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh mời thỉnh làm vị Giáo thọ môn Luật học Ni giới các khóa III, IV, V, cũng trong thời gian này, Ni trưởng lược dịch bộ Tứ Phần Tỳ-kheo Ni. Năm 1992, Trường Cơ bản Phật học Thành phố Hồ Chí Minh thỉnh Ni trưởng dạy môn Luật học Ni giới xuyên suốt các khóa liên tiếp, Ni trưởng biên soạn Tỳ-kheo Ni Bổn Yếu Giải, ngắn gọn, dễ hiểu để chư ni tiện bề học tập. Năm 2009, Phân ban Ni giới Trung ương thành lập, Ni trưởng được suy sử làm Phó Ban kiêm chuyên trách giới luật. Ni trưởng là tấm gương đạo đức thanh cao, để hàng hậu học ni chúng noi theo hạnh lành. Năm 2017, Ni trưởng làm Cố vấn Phân Ban Ni giới Trung ương. Với uy danh và đức độ trong hàng ni bộ, Ni trưởng được cung thỉnh vào bậc Tam Sư của các Đại Giới đàn từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng Ni trưởng không từ lao nhọc, không kể xa gần, theo đại nguyện mà đến, tùy duyên hóa tác Phật sự. Năm tháng bào mòn thân hư huyễn, quý Ni trưởng trong Ban Giám đốc của Ni trường Dược Sư cũng lần lượt viên tịch, Người còn lại như cội tùng già che mát đàn chim nhỏ. Dược Sư là cơ sở nội trú của chư ni theo học các lớp từ Cơ bản đến Đại học, ni chúng an vui tu học trong niềm hoan hỷ và sự dìu dắt tận tình của Ni trưởng, nhiều lớp ni chúng giờ đây đã thành tài trong mọi lãnh vực, giáo dục, hoằng hóa, từ thiện xã hội…. IV- VIÊN TỊCH Các pháp hữu vi như mộng huyễn, sương mai, hơn 60 năm gắn bó với Ni trường, một cuộc đời trọn vẹn trong chánh pháp và sự nghiệp giáo dục ni đồ. Vào những năm tháng cuối đời, khi cảm thấy hạnh nguyện hóa duyên đã mãn, tâm thế của Ni trưởng tự tại trước cảnh vô thường, người đã bày tỏ ý mình qua bài kệ sau: Bầu trời trong xanh Vầng mây trắng hồng Tự do qua lại Huyễn thân nào ngại Vô thường khổ không Phật sự vuông tròn Bổn hoài viên mãn Tự tại ra đi Hơn mấy mươi năm Có lợi ích gì? Còn chăng đâu đấy Ánh đạo từ bi Thôi đừng thương nhớ Quyến luyến làm chi Bình tâm mỗi niệm Niệm niệm A Di. Vào cuối năm 2021, Ni trưởng có chút thân bệnh, nằm điều dưỡng trong sự chăm sóc tận tình của ni chúng. Thân tứ đại của Ni trưởng đã thuận thế vô thường. Viên tịch vào lúc 13h30’ngày 06 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày mùng 04 tháng chạp năm Tân Sửu). Trụ thế 90 tuổi, hạ lạp 63 năm.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất thế, húy NHỰT ĐỨC, hiệu thượng GIÁC hạ TĂNG, tự NHƯ ĐỨC, Ni trưởng Giác linh thuỳ từ chứng giám.

                                    Môn đồ Pháp quyến phụng soạn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch cố Hòa thượng Giác Nhiên và Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang – Tịnh xá Trung Tâm

Sáng 24/7/2023 (19/6/Giáp Thìn), nơi Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch Cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, đồng thời công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và Tịnh xá Trung Tâm.

Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Trung ương thăm, làm việc và tặng quà tại Quảng Nam

PSO - Ngày 24/7/2024 (nhằm 19/6/Giáp Thìn), đoàn Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Trung ương GHPGVN đã đến thăm, làm việc với Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam tại trường Trung cấp Phật học tỉnh (phường Tân Thạnh, Tp.Tam Kỳ).

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online