VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Click vào baner để xem chi tiết chương trình và lịch hoạt động

​VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 – 2027 _________________________

01 CHƯƠNG TRÌNH & LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX (Ngày 26 - 29/11/2022)
02

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN IX, NHIỆM KỲ (2022 - 2027)

03 DIỄN VĂN KHAI MẠC CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
04

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)

05 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)

1 QUẢN LÝ TĂNG SỰ - NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Hòa thượng Thích Thiện Pháp: Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự TWGHPGVN
2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI 4.0 HT TS Thích Gia Quang: Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng BTTTT TƯGHPGVN
3 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: TỪ MÔ HÌNH ĐẾN XU THẾ THỜI ĐẠI Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN
4 PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG NGÔI NHÀ CHUNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Hòa thượng Đào Như: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
5 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM KẾ THỪA LỊCH SỬ VÀNG SON Hòa thượng Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
6 PHÁT HUY VAI TRÒ CUA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Hoà thượng, TS Thích Thanh Điện Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng TWGHPGVN
7 PHÁT GIÁO DỤC LÀ NỀN TẢNG QUY HOẠCH NHÂN SỰ CHO GIÁO HỘI Hoà thượng Thích Huệ Thông Phó tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Thường trực TWGHPGVN
8 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Thượng toạ Thích Thọ Lạc Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN
9 HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ IX “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN” Hòa thượng Thích Giác Liêm Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TTr Ban Nghi lễ Trung ương
10 TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SỨ MỆNH XIỂN DƯƠNG PHẬT GIÁO THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
11 HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Ban Giáo dục Phật giáo TWGHPGVN
12 VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CƯ SĨ, PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN Ban Hướng dẫn Phật tử TWGHPGVN
13 GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NÀO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI PHÍA BẮC NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Phân ban Đặc trách Ni giới TWGHPGVN Khu vực phía Bắc
14 HOẰNG PHÁP TẠI CÁC VÙNG NÔNG THÔN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
15 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
16 VAI TRÒ CỦA TỰ VIỆN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
17 VĂN HÓA - TINH THẦN DÂN TỘC TRONG PHƯƠNG CHÂM “ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang
18 GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH NHÂN SỰ NGUỒN CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19 CẦN HỌC TẬP VÀ PHÁT HUY PHẬT GIÁO TRÚC LÂM QUA MỘC BẢN KINH CHÙA VĨNH NGHIÊM. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang
20 HOẰNG PHÁP VÀ TU HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
23 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐẾN TĂNG NI TRẺ TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
24 CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH THUẬN Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
25 CÔNG TÁC TĂNG SỰ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
26 PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP Ở VÙNG SÂU VÙNG XA CỦA TỔ QUỐC Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng
27 VÀI SUY NGHIX VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH MỚI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
28 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU TÂM Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
29 TĂNG NI PHẬT GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
30 THỰC TRẠNG TĂNG NI TRẺ TRONG SỨ MẠNG HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI 4.0 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
31 TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
32 PHẬT GIÁO VÙNG SÂU, VÙNG XA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
33 PHẬT GIÁO HÀ NAM VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
34 TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỜI ĐẠI MỚI Thượng tọa Thích Quảng Tiếp Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
35 MỘT SỐ KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
36 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC PHẬT GIÁO TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
37 PHẬT GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
38 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TRÊN VÙNG TÂY BẮC QUA CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
39 PHẬT GIÁO VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
40 CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ CHỦ ĐỀ: KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
41 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TĂNG NI, PHẬT TỬ TRONG ĐOÀN KẾT THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
42 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI MỚI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An
43 MỐI LIÊN KẾT GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI CÓ THẬT SỰ BỀN VỮNG? Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
44 CÔNG TÁC PHẬT SỰ - PHỤNG ĐẠO YÊU NƯỚC CỦA PHẬT GIÁO TỈNH NGHỆ AN Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
45 PHẬT GIÁO NINH BÌNH CHUNG TAY XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH ẤM TÌNH ĐOÀN KẾT LƯƠNG - GIÁO Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình
46 SỨ MỆNH HOẰNG PHÁP TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
47 VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Thọ
48 TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên
49 HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP Ban Trị sự GHPHVN tỉnh Quảng Bình
50 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
51 PHẬT GIÁO QUẢNG NINH PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN PHẬT GIÁO TRÚC LÂM TRONG THỜI ĐẠI MỚI BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
52 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI NÂNG TẦM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
 
53 CON NGƯỜI SƠN LA THUẦN THÀNH VỚI PHẬT GIÁO TRONG SUỐT BỀ DÀY LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
54 PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh
55 VAI TRÒ HOẰNG PHÁP CHO THANH THIẾU NIÊN HIỆN NAY Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
56 PHẬT GIÁO THÁI NGUYÊN VỚI NHỮNG PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG GIÁO HỘI NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
57 MỞ RA TRIỂN VỌNG LIÊN KẾT SỨC MẠNH CỦA PHẬT GIÁO TRONG KHU VỰC ĐỂ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHO PHẬT GIÁO BẮC MIỀN TRUNG TRONG TƯƠNG LAI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá
58 KỶ CƯƠNG ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
59 BƯỚC CHUYỂN THỜI ĐẠI TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
60 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TỈNH TUYÊN QUANG VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN, AN SINH XÃ HỘI THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
61 ỨNG DỤNG THÁI ĐỘ VÔ NGÃ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
62 SỨ GIẢ NHƯ LAI TRONG THỜI ĐẠI MỚI Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
63 TĂNG NI TRẺ VỚI PHẬT GIÁO VÙNG CAO Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
64 VAI TRÒ BAN ĐIỀU PHỐI VÀ HỢP TÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thượng tọa Thích Minh Quang Trưởng Ban Điều Phối và Hợp Tác GHPGVN và Giáo hội Liên Minh Phật Giáo Lào
65 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC Thích Nữ Giới Tánh Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc
66 QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Ni sư Thích Nữ Tâm Trí Ủy viên HĐTS GHPGVN Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
67 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TĂNG SỰ HIỆN NAY THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP HT. Thích Thanh Tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
68 CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO CỦA PHẬT GIÁO HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ni trưởng Thích Đàm Lan Trưởng Ban TTXH GHPGVN Tp. Hà Nội
69 Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHI LỄ PHẬT GIÁO Thượng tọa Thích Minh Quang Trưởng BTSGHPGVN tỉnh Ninh Bình
70 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC HIỆN NAY Đại đức Thích Vạn Lợi Trung tâm biên, phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế Thuộc Ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN
71 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Thượng tọa Thích Thông Đạo Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
72 HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, TỪ SUY TƯ ĐẾN VIỆC TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP Thượng tọa Thích Giác Duyên Giám đốc Trung tâm NCTG thuộc Viện NCPHVN; Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
73 MỐI QUAN HỆ GIỮA CƯ SĨ TRÍ THỨC VÀ PHẬT GIÁO Ths. Thích Thiện Huy Uỷ Viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai
74 SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Thượng tọa tiến sĩ Thích Giải Hiền Trưởng Ban Hoằng GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
75 THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VĨNH PHÚC Đại đức Thích Đạo Tịnh Ban TTTT GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
76 VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ ĐĐ. Thích Tâm Thành Chánh Thư Ký - Trưởng BTTTT GHPGVN tỉnh Nghệ An
77 MỘT SỐ NGUỒN LỰC TRỌNG TÂM PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI Đại đức, Thạc sĩ Thích Thiện Trí Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai
78 NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUAN HỆ QUỐC TẾ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP Đại đức Tiến sĩ Thích Thanh Tâm
79 HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đại đức Thích Đạo Thịnh Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN
80 ĐÔI ĐIỀU VỀ GIÁO DỤC NI GIỚI TRẺ THỜI HỘI NHẬP Tỷ khiêu Ni Thích Nhật Khương Trưởng tiểu Ban Giáo Dục Phân Ban Đặc trách Ni giới TWGHPGVN
81 “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN” 4 ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT CÁ NHÂN CŨNG NHƯ MỘT TỔ CHỨC PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI Ni sư Thích nữ Huệ Đức Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương
 
Hoa Kỳ: Hoà thượng Thích Huệ Phước thuyết giảng tại chùa Tiên Quang (Tracy, CA)

Nhận lời cung thỉnh của Thượng toạ Thích Pháp Trí – Trú trì chùa Tiên Quang (Tracy, CA), tối ngày 26 tháng 09 năm 2023, HT. Thích Huệ Phước – UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường thực Ban Hoằng pháp trung ương, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại GHPGVN, Trú trì chùa Từ Lâm – Tp. Huế đã quang lâm chia sẻ Pháp thoại đế quý Phật tử đạo tràng tu học chùa

Bến Tre: Đoàn kiểm tra BTS PG tỉnh đến thăm và sách tấn Tăng Ni Phật giáo huyện Ba Tri, triển khai Hiến chương giáo hội, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương

PSO–Sáng ngày 02/10/2023 (18/08/Quý Mão), đoàn BTS GHPGVN tỉnh đến thăm, sách tấn Tăng Ni Phật giáo huyện Ba Tri và triển khai Hiến chương giáo hội, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại các cơ sở tự viện ở địa phương, do TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh kiêm trưởng ban pháp

Bình Thuận: Phân ban Thanh thiếu niên trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp mặt các câu lạc bộ tuổi trẻ và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi

PSO - Với mục tiêu kết nối các CLB Tuổi trẻ Phật tử trong tỉnh Bình Thuận, Phân ban Thanh thiếu trực thuộc Ban HDPT GHPGVN tỉnh tổ chức họp mặt sinh hoạt tại công viên biển Nova World (Phan Thiết) và tặng 500 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Sông Phan 2 (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 01/10/2023 (nhằm ngày 17 th

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online