Bình Định: Chương trình Đại Giới đàn Trí Độ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN TRỊ SỰ -----------

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ Phật lịch: 2566 - Năm Quý Mão - 2023

Ngày 22 tháng 3 năm Quý Mão (11/05/2023)
 • 06 giờ 00 : Giới tử vân tập - nhận phù hiệu
 • 07 giờ 00 : Ổn định - Bố trí nơi ăn ở
 • 08 giờ 00 : Khảo thí:
       -    Điểm danh        -    Công bố nội quy        -    Phát đề thi
 • 11 giờ 00 : Ngọ trai
 • 13 giờ 30 : Phân công trách nhiệm Giới tử
 • 14 giờ 00 : Cung nghinh chư Tôn Hòa thượng Chứng minh - Hòa thượng Đường đầu - Thập sư - Chức sự đạo tràng
 • 16 giờ 00 : Lễ dâng y
 • 17 giờ 00 : Dược thực
 • 18 giờ 00 : Thỉnh Dẫn lễ
 • 18 giờ 30 : Lễ Cung an chức sự
 • 19 giờ 00 : Thập sư Ni cầu giới
 • 20 giờ 00 : Khai đạo giới tử
 • 22 giờ 00 : An tức
Ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão (12/05/2023)
 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 04 giờ 00 : Khai Chung bảng, kiết giới trường
 • 05 giờ 00 : Chấp tác
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực 2
 • 08 giờ 00 : - Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm
                    - Cung đón quan khách - chư Thiện tín Phật tử
 • 08 giờ 30 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn (có chương trình riêng)
 • 10 giờ 00 : Cúng ngọ Phật
 • 11 giờ 00 : Ngọ trai
 • 12 giờ 00 : Chỉ tịnh
 • 13 giờ 00 : Thức chúng
 • 14 giờ 00 : Tụng luật
 • 16 giờ 00 : Tấn đàn Sa di
 • 17 giờ 00 : Dược thực
 • 19 giờ 00 : Tấn đàn Tỳ kheo
 • 22 giờ 00 : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu
Ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão (13/05/2023)
 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 03 giờ 30 : Hô canh niệm Phật
 • 04 giờ 00 : Công phu khuya
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực
 • 07 giờ 00 : Tấn đàn Tỳ kheo
 • 10 giờ 30 : Cúng ngọ Phật
 • 11 giờ 00 : Ngọ trai
 • 12 giờ 00 : Chỉ tịnh
 • 13 giờ 00 : Thức chúng
 • 14 giờ 00 : Tấn đàn Tỳ kheo
 • 15 giờ 00 : Giảng giới Tỳ kheo
 • 16 giờ 30 : Chánh pháp Yết ma cho Tỳ kheo Ni
 • 17 giờ 00 : Dược thực
 • 19 giờ 00 : Tấn đàn Bồ tát xuất gia
 • 20 giờ 00 : Thuyết pháp
 • 22 giờ 00 : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu 3
Ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão (14/05/2023)
 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 04 giờ 00 : Hô canh niệm Phật
 • 05 giờ 00 : Chấp tác
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực
 • 08 giờ 00 : Truyền giới Thập thiện
 • 09 giờ 30 : Truyền giới Bồ Tát tại gia
 • 10 giờ 30 : Cúng ngọ Phật, Giảng giới Bồ Tát tại gia
 • 11 giờ 00 : Trai tăng cúng dường
 • 12 giờ 00 : Chỉ tịnh
 • 13 giờ 00 : Thức chúng
 • 14 giờ 00 : Đăng đàn Chẩn tế
 • 17 giờ 30 : Dược thực
 • 19 giờ 30 : Thọ hương
 • 22 giờ 00 : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu
Ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão (15/05/2023)
 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 04 giờ 00 : Hô canh niệm Phật
 • 05 giờ 00 : Chấp tác
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực
 • 08 giờ 00 : - Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm
 • 08 giờ 30 : Lễ Bế mạc Đại Giới Đàn (có chương trình riêng)
 • 10 giờ 00 : Hoàn mãn
         Cung tiễn Hội đồng Thập sư, chư Tôn Giáo phẩm,          Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.

BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online