Thẻ liên quan: chua-vinh-trang

Có 17 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Bế mạc khoá Bồi dưỡng Chuyên ngành Thông tin Truyền thông năm 2024
Tiền Giang: Khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Tràng
[Video] Tiền Giang: Hoàn đàn Dược sư và Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng đầu năm Giáp Thìn
Tiền Giang: Hoàn đàn Dược Sư và Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng đầu năm Giáp Thìn
[Video] Tiền Giang: Khai đàn Dược sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng
Tiền Giang: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng
Tiền Giang: Lãnh đạo Tỉnh ủy và các ban ngành chúc tết Ban Trị sự Phật giáo nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024
Tiền Giang: Phái đoàn Tăng thân dòng truyền thừa Drukpa đến thăm và có buổi cầu nguyện tại chùa Vĩnh Tràng
Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân chia sẻ pháp thoại tại Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023
Tiền Giang: “Bước chân tỉnh thức” của hành giả Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023
[Video] Tiền Giang: Khai mạc khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai tại chùa Vĩnh Tràng
Tiền Giang: Khai mạc Khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai tại chùa Vĩnh Tràng
Tiền Giang: Thượng tọa Thích Phước Nghiêm thuyết trình chuyên đề Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử tại khóa Kiết đông năm 2023
Tiền Giang: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp lấy ý kiến cho phương hướng hoạt động năm 2024
Tiền Giang: Thượng tọa Thích Quảng Lộc thuyết trình chuyên đề “Quy trình thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện” tại khóa Kiết Đông 2023
Tiền Giang: Thượng tọa Thích Phước Nguyên chia sẻ đề tài “Trụ trì là Sứ mạng” tại khóa Kiết Đông năm 2023
Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thiện Thống chia sẻ tại khóa Kiết Đông năm 2023