Thẻ liên quan: dai-gioi-dan-dat-thanh-2024

Có 15 kết quả tìm kiếm

[Video] Phóng sự toàn cảnh Đại Giới Đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Trang nghiêm lễ bế mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Giới tử phát tâm Tấn hương cúng dường Tam bảo tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024 - Trang nghiêm và thanh tịnh truyền thọ Bồ-tát giới
Đồng Nai: Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024 - Thập sư Ni hướng dẫn Giới tử cầu Chánh pháp Yết-ma
Đồng Nai: Tấn đàn Truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Hội đồng Thập sư đăng đàn Truyền giới Sa-di, Sa-di Ni và Thức-xoa-ma-na tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Hơn 2.000 Giới tử nhập giới trường Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Cung nghinh Giới bổn và Di ảnh cố Trưởng lão HT. Thích Đạt Thanh - Tôn hiệu Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Ban Tổ chức phổ biến Nội quy tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Hơn 2000 Giới tử nhập giới trường Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Chính thức khai mạc khảo thí Giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Hơn 2000 Giới tử tham dự khảo hạch Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
[Video] Đồng Nai: Ban Trị sự tỉnh đã họp triển khai công tác giám khảo Đại giới đàn Đạt Thanh 2024
Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp thường trực triển khai công tác Đại giới đàn năm 2024.