Thẻ liên quan: dd-thich-minh-hau

Có 5 kết quả tìm kiếm

Bình Phước: Chùa Quang Minh (quận Tân Phú TP.HCM) trao 200 phần quà đến đồng bào dân tộc xã Phú Văn
Bình Phước: Trao 150 phần quà cho người dân xã Đa Kia
Bình Phước: Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho Phật tử dân tộc S’tiêng huyện Bù Gia Mập
Bình Phước: Trao 200 phần quà đến đồng bào dân tộc S’tiêng huyện Bù Gia Mập
Bình Phước: Trao yêu thương đến đồng bào Khu tái định cư 119 xã Phú Nghĩa