Thẻ liên quan: khanh-thanh

Có 10 kết quả tìm kiếm

Tuyên Quang: Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp
Ấn Độ: Khánh thành Tịnh liêu Đức Đệ nhất Pháp chủ cố Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận
Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành và kiết giới Sima ngôi chánh điện chùa Kè Một (Vĩnh Thuận)
Kiên Giang: Chùa Khlang Ong cắt băng khánh thành cầu Giao thông nông thôn tổ 17
Thái Bình: Chùa Phúc Nguyên trang nghiêm lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện
Hải Dương: Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn
TP.HCM: Lễ khánh thành Văn phòng BTS Phật giáo quận 8 và lớp Sơ cấp Phật học
Quảng Ninh: Lễ khánh thành chùa La Hán - Đông Triều
Quảng Ngãi: Khánh thành chùa Sắc tứ Thủy Long
[Video] Quảng Ngãi: Khánh thành chùa Sắc Tứ Thủy Long