Thông bạch: Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ______________ Số: 002/TB-HĐCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BẠCH Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kính gửi:
  • Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
  • Ban Trị sự GHPGVN các cấp.
Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm, Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Chứng minh Tổ đình Kim Liên; Tổ đình Hàm Ân; Tổ đình Yên Định; Viện chủ chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 16 tháng 12 năm Tân Sửu) tại chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trụ thế: 98 năm Hạ lạp: 78 năm Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp phối hợp tổ chức trang nghiêm trọng thể tang lễ và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Trân trọng!
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH QUYỀN PHÁP CHỦ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online