Đại hội Phật giáo các tỉnh

Thừa Thiên Huế: Hoàn tất chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII
Quảng Nam: Khai mạc triển lãm ảnh “Phật giáo tỉnh 25 năm xây dựng và phát triển (1997 - 2022)”
Quảng Nam: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Quảng Nam: Không khí chuẩn bị Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đắk Nông: Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027