Điểm Tin Tuần Qua

Cà Mau: 500 Thiếu nhi về chùa Kim Sơn dự Đêm hội Trăng Rằm
TP.HCM: Lễ cung thỉnh linh cốt Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh nhập an vị tại chùa Linh Phước
Bình Thuận: Đại lễ Vu lan- Báo hiếu tại chùa Phước Minh huyện Hàm Thuận Nam
TT-Huế: Chùa Tháp Nhuận tổ chức khoá tu Một ngày an lạc chủ đề "Kết nối tình lam 2"
TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ, kết thúc mùa An cư Kiết Hạ PL. 2567 – DL. 2023
TP.HCM: Tịnh thất Pháp Thủy tổ chức khám chữa bệnh, trao quà mùa Vu lan
Hải Dương: Nét đẹp Khóa tu mùa Hè 2023 tại chùa Khánh Linh huyện Tứ Kỳ
Khánh Hòa: Kỳ Bố tát- Tụng Giới đầu mùa An cư Kiết hạ PL.2567 tại Ni viện Diệu Quang- Tp. Nha Trang
Đoàn Phân Ban Ni giới Trung ương thăm chư Ni hành giả an cư tỉnh Bình Thuận