Người Con Phật

Khi các bạn trẻ hướng Phật
TP.HCM: Nữ Phật tử Việt đón nhận kỷ lục thế giới cho Bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo" với số lượng 1000 chiếc ấm Tử Sa từ nhiều niên đại
TP.HCM: Tốt nghiệp và khai giảng khóa mới Lớp giáo lý chùa Minh Đạo