Tin tức

🔴Trực tiếp: Lễ Bế mạc khóa tập huấn Hoằng Pháp viên cư sĩ Phật tử đồng bào Dân tộc thiểu số miền bắc
Trực tiếp: Thảo luận Phật tử khóa tập huấn Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử đồng bào Dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc
[Video] Phú Thọ: Khai mạc khóa tập huấn Hoằng pháp viên cư sĩ, Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc
Phú Thọ: Chương trình thuyết giảng tại Khoá tập huấn Hoằng Pháp viên cho Phật tử Dân tộc thiểu số
Phú Thọ: Tọa đàm, thảo luận "Phương pháp Hoằng Pháp vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
Đà Nẵng: Bế mạc Khóa tập huấn Nghiệp vụ Hoằng Pháp 2023
Phú Thọ: Khai mạc Khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc
Phú Thọ: Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến công tác tôn giáo cho đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số
Đà Nẵng: HT. Thích Từ Nghiêm chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp tại Khóa tập huấn 2023
Đà Nẵng: HT. Thích Minh Thiện chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp tại Khóa tập huấn 2023
Đà Nẵng: Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ kinh nghiệm Hoằng Pháp tại Khóa Tập huấn năm 2023
Đà Nẵng: TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng cho Đạo tràng Cư sĩ Phật tử Đà Nẵng
Đà Nẵng: HT.Thích Huệ Phước chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp tại Khóa tập huấn
Đà Nẵng: TT. Thích Phước Nguyên trình bày chuyên đề "Nghị quyết Đại hội và Quản trị hành chánh"
CÀI APP HOẰNG PHÁP ONLINE NGHE THUYẾT GIẢNG
Đà Nẵng: Tọa đàm "Hoằng pháp thời đại kỹ thuật số: Thuận lợi và thách thức" tại chùa Pháp Lâm
Đà Nẵng: Thượng toạ Thích Minh Nhẫn chia sẻ về chủ đề chuyển đổi số trong công tác Hoằng Pháp
Đà Nẵng: HT. Thích Thiện Thống giới thiệu Quy chế ban Tăng sự TƯ
Đà Nẵng: Thượng tọa Thích Đức Thiện giới thiệu thành tựu công tác Phật sự 2023 và các chương trình trọng yếu sắp tới
Đà Nẵng: Hòa Thượng Thích Huệ Thông giới thiệu nội dung tu chỉnh Hiến Chương lần thứ 7 GHPGVN
Đà Nẵng: Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Đà Nẵng: HT.Thích Huệ Phước chia sẻ Phật pháp với Gia đình Phật tử tại chùa Pháp Lâm
Đà Nẵng: Hoà thượng Thích Huệ Phước chia sẻ pháp thoại đến Gia đình Phật tử Đà Nẵng
Đà Nẵng: Cung đón Hoà thượng Chủ tịch HĐTS quang lâm chứng minh Khoá tập huấn Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023
Đà Nẵng: Chư Tôn đức Ban Tổ chức chia sẻ về Khóa Tập huấn Nghiệp vụ Hoằng pháp