Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Sáng ngày 17-3, tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027). Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐCM, nguyên Trưởng ban HDPT TƯ; cùng chư Tôn Hòa thượng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; HT.Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ, Trưởng ban Tổ chức; TT.Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Thiện Thống, đồng Phó chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ; TT.Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó VP2 TƯ; TT.Thích Phước Nghiêm, Ủy viên TT HĐTS, Phó VP2 2 TƯ; TT.Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó VP 2 TƯ, Phó ban - Chánh Thư ký ban HDPT TƯ; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương. Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục an ninh nội địa – Bộ Công an, Ban Tôn giáo TP.HCM, chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Ban và các Phân ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và các tỉnh thành.
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã nêu lên tầm quan trọng của ngành Hướng dẫn Phật tử trong tổ chức GHPGVN hơn 40 năm qua. Điều cốt lõi của ngành hướng dẫn Phật tử là đặt trọng tâm vào việc tu học chánh pháp, để tự thân mỗi Tăng Ni và quý Phật tử luôn nỗ lực tu tập, không ngừng đổi mới công tác Phật sự chuyên ngành, để phụng đạo giúp đời, góp phần vào sự phát triển xương minh của Giáo hội và quê hương, đất nước.
Ban Thường trực HĐTS chúc mừng
Đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, việc tổ chức thành công các khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành hướng dẫn Phật tử ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông, miền Tây Nam Bộ, đã giúp cho Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh thành làm việc một cách chuyên môn, hiệu quả hơn. Các hội thảo khoa học mang tầm cỡ quốc gia về lĩnh vực tín đồ Phật tử và an sinh xã hội ở khu vực phía Bắc, vừa thể hiện tính học thuật chuyên sâu, vừa có giá trị đóng góp thiết thực vào công cuộc cải cách, nâng cao chất lượng tu học cho hàng cư sĩ Phật tử và gia tăng số lượng tín đồ Phật tử trong thời gian tới. Theo thống kê của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, hàng năm có khoảng hơn ba trăm nghìn Phật tử thường xuyên tham gia tu học ở hơn hai nghìn bảy trăm đạo tràng trong cả nước. Nhiều hội trại Tuổi trẻ – Phật giáo cấp khu vực ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và miền Bắc, đã nói lên sức sống của thế hệ trẻ Phật giáo ngày nay. Mỗi năm có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khóa tu mùa hè, khóa tu học cuối tuần, khóa sinh hoạt kỹ năng,… diễn ra ở khắp mọi miền đất nước. Hoạt động đào tạo Huynh trưởng Gia đình Phật tử thông qua việc tổ chức các trại huấn luyện được quan tâm, thành tựu tốt đẹp ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Phong trào tu học của Đoàn sinh Gia đình Phật tử cũng được duy trì, phát triển. Nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Phật tử Dân tộc ở vùng cao, miền núi, Tây Nguyên, được Phân ban Phật tử Dân tộc quan tâm. Các đạo tràng Phật tử hải ngoại ở khu vực Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ thường xuyên dược duy trì, tu học nề nếp, nhất là các Khóa tu trực tuyến Online trong mùa đại dịch Covid-19, đã kết nối quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới được ngồi chung trong một đạo tràng. Công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, cứu trợ bão lũ, chia sẻ yêu thương,… cũng được Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp chú trọng.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương
Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Chánh VP 2 Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT Trung ương điều phối phần trao quyết định
Hòa thượng Chủ tịch đã thân lâm trao quyết định suy cử Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đến Hòa thượng Thích Khế Chơn
Trao quyết định suy cử Phó Trưởng Ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đến Hòa thượng Thích Thanh Điện
Trao quyết định suy cử Phó Trưởng Ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đến Thượng tọa Thích Phước Nghiêm
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ IX gồm 97 thành viên (44 thường trực, 53 ủy viên). Trưởng ban Hòa thượng Thích Khế Chơn; Phó Trưởng Ban Thường trực, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm.
Hòa thượng Thích Khế Chơn tặng khánh vàng tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Nguyên Trưởng Ban phân hướng dẫn Phật Trung ương.
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX
Dịp này, Hòa thượng Thích Khế Chơn cũng tặng khánh vàng để tri ân công đức chư Tôn đức ngưng công tác trong Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ IX. Tiếp theo, Thượng tọa Thích Phước Nguyên trình thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX gồm 16 mục tiêu. Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ tại buổi lễ đã ôn lại quá trình hình thành nên Ban Hướng dẫn Phật tử và công đức to lớn của chư Tôn Hòa thượng Trưởng Ban qua 08 nhiệm kỳ từ khi GHPGVN thành lập đến nay, các Ngài đã lãnh đạo Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thực hiện đúng phương châm hành đạo của Giáo hội là “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội Chủ nghĩa”.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương
Trong Hiến chương GHPGVN ghi rõ: Giáo hội lấy Tăng Ni, Phật tử làm trung tâm. Do đó có thể thấy được tầm quan trọng của Tứ chúng (Tăng Ni, Nam Nữ Phật tử) là một lực lượng nòng cốt để phát triển Đạo pháp và Giáo hội. Tuy nhiên lực lượng Tăng Ni cần số lượng nhưng cũng phải là những cá thể có Tu học, có tín tâm và được sự hướng dẫn tận tình theo đúng chánh pháp từ những bậc tôn túc có đạo hạnh. Thông qua báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, Hòa thượng đã có lời tán thán và đánh giá cao những thành tựu của ngành Hướng dẫn Phật tử, ghi nhận công đức của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, nguyên Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử và toàn thể thành viên. Đồng thời, Hòa thượng tâm đắc với 16 điểm trong Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX mà Ban đã đề ra. Trong nhiệm kỳ IX này, Hòa thượng hy vọng chư Tôn đức lãnh đạo Ban hướng dẫn Phật tử sẽ tổ chức nhiều hoạt động tu học và sinh hoạt nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đạo Phật vào đời sống, từ đó nâng cao số lượng tín đồ Phật tử, đặc biệt là Phật tử trẻ. Đồng thời, Hòa thượng trực tiếp chỉ đạo Phân ban Phật tử Dân tộc tiểu số thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, những vị là Trưởng, Phó Phân Ban cần phải nỗ lực và dấn thân hơn nữa trong sứ mệnh đem ánh sáng Phật pháp đến với đồng bào các dân tộc nơi vùng núi Tây Bắc và Tây nguyên.
Hòa thượng Trưởng Ban HDPT Trung ương thay mặt Ban tiếp nhận lời chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch để làm định hướng cho hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ IX
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu cảm tạ

Nguồn: http://chutichghpgvn.vn 

Download Android Download iOS
TP.HCM: Lễ Khánh tuế mừng thọ Hòa thượng Danh Lung và đặt bát cúng dường chư Tăng

Sáng ngày 24/2/2024 (Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn), chư Tăng và Phật tử chùa Candaraṅsī (quận 3, TP.HCM) và các chùa Khmer Đông Nam Bộ thành kính tổ chức khánh tuế mừng thọ Hòa thượng Ekasuvaṇṇa Danh Lung tròn 64 tuổi bước sang 65 tuổi và đặt bát cúng dường 50 vị đại đức Tăng.

TP.HCM: Ấm áp "Siêu thị 0 đồng" ngày Rằm tháng Giêng tại chùa Candaraṅsī

Sáng ngày 24/2/2024, (nhằm ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn) chùa Candaraṅsī (Quận 3, TP.HCM) đã tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống trong những ngày đầu Xuân mới.

Tiền Giang: Khánh tuế Thượng toạ Trưởng 2 Phân Ban Thanh Thiếu nhi Phật tử và Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương

PSO - Sáng ngày 19/2/2024 (nhằm ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn) chư Tăng Ni, Phật tử 2 Phân ban Thanh thiếu ni Phật tử TƯ (thuộ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương) và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ (Thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) đã vân tập về tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đảnh lễ khánh tuế Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – UVT

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online