31/08/2019 10:58

Bình Định: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa – Viện chủ chùa Tâm Ấn


Trong hai ngày 29, 30/8/2019 (29/7, 01/8 Kỷ Hợi), tại chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa – Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ thuộc Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, nguyên Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Tâm Ấn (TP. Quy Nhơn).

Chư Tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Buổi lễ Tiểu tường chính thức diễn ra vào sáng ngày 1/8 Kỷ Hợi. Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT. Thích Giác Trí, – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT. Thích Nguyên Phước – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG tỉnh; HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Nguyên Chơn – đồng Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh; HT. Thích Trí Giác – Phó Ban Nghi lễ TƯ, Chứng minh Ban Trị sự PG TP. Quy Nhơn; cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo thiện tín Phật tử gần xa về đồng cầu nguyện.

Môn đồ pháp quyến dâng hương tưởng niệm
…và dâng lời tác bạch cúng dường

Sau khi Chư tôn Giáo phẩm chứng minh niêm hương bạch Phật, HT. Thích Liễu Giải và TT. Thích Đồng Quả – Sám chủ đàn tràng cử hành nghi thức cung tiến Giác linh. Đối trước chư Tôn giáo phẩm chứng minh, NT. Thích Nữ Hạnh Nguyện, đại diện toàn thể môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch bày tỏ niềm tri ân và ôn lại dòng thời gian khi mà cố Ni Trưởng tôn sư còn hiện tiền.

HT. Thích Viên Đạt – Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Định ban đạo từ

HT. Thích Viên Đạt – Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Định ban đạo từ tán thán công đức môn đồ pháp quyến. Hòa thượng đã nhắc lại công hạnh, và cuộc đời cố Ni Trưởng viện chủ Tâm Ấn. qua đó khẳng định Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa là hàng thạch trụ của Ni giới Phật giáo Việt Nam, khuyến tấn hàng đệ tử luôn lấy cuộc đời của cố Ni trưởng làm tấm gương sáng noi theo.

Chư Tôn đức đăng đàn chẩn tế theo nghi thức Phật giáo Bình Định

Chiều cùng ngày, TT. Thích Đồng Tịnh – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục PG tỉnh Bình Định – đương vi Gia trì sư cùng chư Tôn đức trong Ban kinh sư đã đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn theo nghi thức truyền thống Phật giáo Bình Định, cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc thái dân an.

Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa

Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa – Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ thuộc Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, nguyên Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Tâm Ấn (Bình Định), thế danh Nguyễn Thị Diệp, sinh năm Bính Thìn (1916) tại làng Tân An, TP. Cần Thơ. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Quý Công, hiệu Từ Thúc Nhơn, một nhà Nho uyên thâm; thân mẫu là cụ bà Đào Thị Lớn, pháp danh Giác Xuân, một Phật tử thuần thành.

Năm 1932 Ni trưởng xuất gia tu học tại chùa Phước Long (Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp). Năm Quý Dậu (1933), Ni trưởng ra Huế tham học tại chùa Từ Đàm. Năm Giáp Tuất (1934), Ni trưởng vào lại miền Nam tham học tại chùa Quán Âm (Bình Hòa, Gia Định).

Năm Ất Hợi (1935), Ni trưởng trở ra Huế tham học tại Ni viện Diệu Đức. Cũng trong năm này, Ni trưởng đến chùa Tường Vân cầu pháp với Đức Trưởng lão HT. Thích Tịnh Khiết, được ngài truyền trao Sa-di-ni giới, ban pháp danh Tâm Hoa, tự Diệu Liên, nối pháp đời 43 dòng thiền Lâm Tế pháp phái Liễu Quán. 

Năm Đinh Sửu (1937), Ni trưởng cùng với quý Ni đồng học trở vào miền Nam về Cái Tàu Hạ mở Ni viện tại chùa Bà Ba Xoàn để tiếp tục tu học và hành đạo. Cũng trong năm này, Ni trưởng thọ giới Tỳ-kheo-ni tại chùa Kim Huê do ngài Kim Huê làm Hòa thượng Đường đầu, ngài Vạn An làm Yết-ma; ngài Bảo Sơn làm Giáo thọ. Tuy nhiên lúc bấy giờ đàn giới tấn đàn truyền giới tập thể. Vì lẽ đó, nên năm Quý Mùi (1943), Ni trưởng thọ Cụ túc lại tại chùa Bình Quang (Phan Thiết) do ngài Thích Tôn Thắng làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới; ngài Thích Trí Thủ làm Yết-ma; ngài Thích Mật Nguyện làm Giáo thọ.

Năm Canh Thìn (1940), Ni trưởng tham học 1 năm tại chùa Vạn An ở Cái Khoa do HT. Thích Chánh Quang, HT. Thích Huyền Cơ, NT. Thích nữ Diệu Tịnh đảm trách giảng dạy.

Năm Nhâm Ngọ (1942), Ni trưởng ra Nha Trang tham học lớp Phật học tại chùa Hải Đức do quý HT. Thích Giác Phong, HT. Thích Bích Nguyên giảng dạy. Cùng học khóa này có các vị như HT. Thích Kế Châu; HT. Thích Bình Chánh…

Từ năm 1943 đến năm 1954, Ni trưởng theo học kinh luật với HT. Thích Phước Tường tại Thủ Đức. Năm 1955, Ni trưởng tiếp tục theo học lớp Giảng sư tại Đà Lạt do HT. Thích Thiện Minh và HT. Thích Trí Nghiêm giảng dạy.

Trong quá trình tham gia các khóa học, Ni trưởng cũng đã kiến lập đạo tràng để tiếp độ Ni chúng, dẫn dắt nữ giới vào con đường Chánh pháp. Ni trưởng lập chùa Quán Âm tại ngã 5 Bình Hòa, Gia Định. Đến năm Ất Dậu (1945), Ni trưởng nhận trụ trì chùa Sanh Liên thuộc thôn Trung Ái (X.Nhơn Hòa, H.An Nhơn, Bình Định). Trong thời gian này đến năm 1954, Ni trưởng chuyên tâm tu học và thu nhận đồ chúng để đào tạo người kế thừa mạng mạch.

Chùa Tâm Ấn (TP. Quy Nhơn)

Năm Bính Thân (1956), được sự phát tâm của nữ thí chủ Tạ Xuân Lan, Ni trưởng khai sơn chùa Tâm Ấn và cuộc đời Ni trưởng gắn bó ngôi chùa này cho đến ngày hôm nay mà Tăng Ni Phật tử thường gọi Ni trưởng với danh xưng trìu mến đầy đạo tình: Sư bà Tâm Ấn. 

Cũng năm này, chư tôn túc tại Bình Định kiến lập tu viện Nguyên Thiều để làm trường đào tạo Tăng tài cho tỉnh nhà, Ni trưởng tích cực vận động tài chánh cùng với chư tôn đức hoàn thành công tác Phật sự quan trọng này.

Năm Canh Tý (1960), Ni trưởng tiến hành di dời chùa Sanh Liên từ trong thôn xóm lên mặt đường lộ để đạo hữu Phật tử tiện bề trong việc đi lại bái sám. Công cuộc di dời tái thiết này kéo dài đến tháng 2 năm 1962 mới hoàn tất.

Năm Nhâm Dần (1962), Ni bộ Bắc tông được thành lập tại chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn), Ni trưởng được đặc trách trưởng ban Ni bộ tỉnh Bình Định và thành viên của Giáo hội tỉnh Bình Định thời bấy giờ.

Năm Đinh Mùi (1967), Ni trưởng nhận chùa tại thôn An Mỹ (Gia Lai), tục danh là chùa Bà Cửu Tám. Ni trưởng đứng ra trùng tu chánh điện và đổi tên hiệu thành chùa An Thạnh.

Là một bậc trưởng lão Ni giới đức trang nghiêm, từ những năm 1958 đến năm 1975, Ni trưởng thường được cung thỉnh vào ngôi vị Đệ nhất tôn chứng, Giáo thọ A-xà-lê; Yết ma A-xà-lê tại các giới đàn ở miền Nam thời bấy giờ. Ngoài ra, Ni trưởng thường mở các tiểu giới đàn tại chùaTâm Ấn để truyền trao giới Thức-xoa-ma-na; Sa-di-ni cho Ni chúng tu học. Tại các giới đàn này, Ni trưởng được thỉnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu; NT.Thích nữ Tịnh Viên làm Yết-ma; NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm làm Giáo thọ.

Vào các năm 1989 và 1994, Ni trưởng được cung thỉnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu tại các giới đàn Nguyên Thiều và Phước Huệ do Ban Trị sự tỉnh Bình Định tổ chức.

Năm Nhâm Thân (1992), trường Cơ bản Phật học tỉnh Bình Định thành lập, Ni trưởng đã thỉnh cầu chư tôn đức và vận động các chùa, phát tâm Phật tử xây dựng cư xá Ni trong khu vực đất tại tu viện Nguyên Thiều để Ni chúng thuận tiện trong việc tu học.Năm Quý Dậu (1993), Ni trưởng vận động đại trùng tu chùa Tâm Ấn quy mô như hiện nay.

Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng Ni trưởng vẫn không quên sứ mệnh “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Dưới sự giáo dưỡng của Ni trưởng, hàng đệ tử Ni của Người đã trưởng thành và đóng vai trò quan trọng trong Ni bộ tỉnh Bình Định cũng như một số các tỉnh phụ cận trực tiếp trên 40 vị, cả gián tiếp hơn 100 vị hành đạo nhiều địa phương.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12  giờ 43 phút, ngày 10-9-2018 (nhằm ngày mồng 1 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại chùa Tâm Ấn, số 58B Ngô Quyền, P.Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Trụ thế: 103 năm, Hạ lạp: 80 năm

Một số hình ảnh được ghi nhận:

           

Quảng Tiến

The post Bình Định: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa – Viện chủ chùa Tâm Ấn appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Kiên Giang: Khai mạc Khóa Huân tu Kiết đông Thất nhựt giáo giới năm 2023

PSO – Nhằm kết nối tình pháp lữ, chia sẻ và cảm thông trong công tác hoạt động Phật sự, tăng cường nội lực tu tập, tôn trọng giới luật và phát huy sức mạnh của Tăng đoàn trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối tinh thần và truyền thống ấy, sáng ngày 28/11/2023 (nhằm ngày 16/10 AL) tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện H

Bến Tre: Khánh thành cầu Đất Vườn (Tổ Nhân Dân Tự Quản số 6) tại huyện Thạnh Phú

Thu sắp tàn, Đông sắp đến, gió lạnh thổi về, lá vàng rơi lác đác để lại những thân cây trụi lá đánh đấu ngày hội lễ Hạ Ngươn gần kề. Trong không khí nhà nhà tươm tất bàn thờ gia tiên, sửa soạn mâm cúng cho ngày Rằm Hạ Ngươn hay còn gọi là lễ Tạ ơn theo truyền thống văn hóa dân tộc Việt, ngày 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 năm Quý Mão), Phân ban Từ thi

Kiên Giang: Hàng ngàn người dân tham gia lễ cúng Trăng – Ok Om Bok 2023

Tối ngày 27-11, tại khán đài bên bờ sông Cái Lớn, huyện Gò Quao (Kiên Giang), hàng ngàn người dân khắp nơi đã tham gia lễ cúng Trăng - nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội Ok Om Bok trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV, năm 2023.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online