Thẻ liên quan: ban-hoang-phap-tp-hcm-khoa-tu-mot-ngay-an-lac-chua-viet-nam-quoc-tu

Có 6 kết quả tìm kiếm

TPHCM: “Hoa khai – Phật thị hiện” là chủ đề đầu tiên trong tuần lễ giảng Pháp, Phật đản PL.2568 – DL.2024
TP.HCM: Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố tổ chức Khoá tu ngày an lạc lần thứ 52 với chủ đề “Mười hạnh Phổ Hiền trong cuộc sống"
Thư mời: TP.HCM tổ chức khoá tu “Một ngày an lạc” lần thứ 52 Chủ đề: “Mười Hạnh Phổ Hiền trong cuộc sống”.
TP.HCM: Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố tổ chức Khoá tu ngày an lạc với chủ đề “Hạnh hiểu và thương Bồ Tát Quan Âm"
Thư mời: TP.HCM tổ chức khoá tu “Một ngày an lạc” lần thứ 51 Chủ đề: “Hạnh hiểu và thương của Quan Thế Âm Bồ Tát”.
PSO – Thư mời: TP.HCM tổ chức khoá tu “Một ngày an lạc” lần thứ 49