Thẻ liên quan: dai-duc-thich-tri-luc

Có 4 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Chuỗi chương trình kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Giác Tánh
TP.HCM: Chùa Giác Tánh tổ chức khóa tu hàng tháng và trao quà cho người khiếm thị
TP.HCM: Chùa Giác Tánh tổ chức phóng sanh nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn
TP.HCM: Chùa Giác Tánh tổ chức phóng sanh hướng đến ngày Vía Đức Phật A Di Đà