Thẻ liên quan: khmer

Có 15 kết quả tìm kiếm

Hội đồng Trị sự gửi Thư chúc mừng dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
[Video] Cần Thơ: Khai mạc khóa thiền Vipassanā tại Học viện Phật giáo Nam tông
Kiên Giang: Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp giáo lý Pali-Kinh Luận giới và Khmer ngữ lớp 5 năm học 2023-2024