Bình Thuận: Ban Phật giáo quốc tế, Kinh tế – Tài chính và Nghi lễ đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)

PSO - Sáng ngày 2-4-2023, tại chùa Phật Ân Tỉnh Hội – Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận (TP. Phan Thiết), Ban Phật giáo quốc tế, Ban Kinh tế – tài chính và Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt  nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
Hội nghị thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ và đạo kỳ
Chứng minh và tham dự có: HT.Thích Minh Trí, Thành viên HĐCM; Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh, HT.Thích Minh Nhật, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thông Triêm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT.Thích Đức Tuấn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; chư Tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận. Tham dự còn có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội ủy ban thường vụ Quốc hội; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Phật giáo quốc tế, Ban Kinh tế – tài chính và Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Thuận. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Từ Minh, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo tỉnh Bình Thuận cho biết, nhận thấy tầm quan trọng của việc tuyển chọn và chuẩn y thành phần nhân sự, những người trực tiếp đảm trách các công tác cụ thể được Giáo hội giao phó, đối với việc thành tựu của Ban, ngành nói riêng và Giáo hội nói chung. Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác dự kiến nhân sự các Ban, ngành chuyên môn một cách chặt chẽ và kỹ lưỡng. Điều đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thường trực Ban Trị sự đối với các Ban, ngành chuyên môn mà còn thể hiện niềm tin và hy vọng vào công tác Phật sự của các Ban trong nhiệm kỳ mới.
Thượng tọa Thích Từ Minh, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc
Thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Hội nghị
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kinh tế - Tài chính và Ban Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX (2022 – 2027); Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận
Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận
Ban Kinh tế - Tài chính nhiệm kỳ IX gồm 17 thành viên. Trưởng ban, Thượng tọa Thích Từ Minh; Phó Trưởng Ban Thường trực, Đại đức Thích Nguyên Chánh.
Trao quyết định suy cử Trưởng ban Kinh tế - Tài chính đến Thượng tọa Thích Từ Minh
Ban Phật giáo quốc tế nhiệm kỳ IX gồm 25 thành viên. Trưởng ban, Đại đức Thích Nguyên Duyên.
Trao quyết định suy cử Trưởng ban Phật giáo Quốc tế đến Đại đức Thích Nguyên Duyên
Ban Nghi lễ nhiệm kỳ IX gồm 30 thành viên. Trưởng ban, Thượng tọa Thích Nguyên Chơn; Phó Trưởng Ban Thường trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trí.
Trao quyết định suy cử Trưởng ban Nghi lễ đến Thượng tọa Thích Nguyên Chơn
Tiếp đó, chư Tôn đức đại diện 3 Ban: Kinh tế - Tài chính, Phật giáo Quốc tế và Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của các Ban nhiệm kỳ IX (2022 – 2027). Đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TT.Thích Thông Triêm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Nhân hội nghị, Ban Kinh tế - Tài chính và Ban Phật giáo Quốc tế cũng đã cúng dường tịnh tài xây dựng Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Minh Nhật – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cho biết, sau thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chính thức suy cử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các ban, ngành. Tại đây, Hòa thượng thống nhất cao với bản phương hướng Phật sự trong 5 năm nhiệm kỳ IX của 3 ban Kinh tế - Tài chính, Phật giáo Quốc tế vàNghi lễ.
Hòa thượng Thích Minh Nhật – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Nhân đây, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng chỉ đạo một số lưu ý để các Ban thành tựu được các hoạt động Phật sự.   Theo Hòa thượng, Ban Kinh tế - Tài chính là huyết mạch, phương tiện cần thiết để hoạt động Phật sự của Giáo hội được diễn ra thuận lợi, nhiệm vụ hàng đầu của ban là phải không ngừng sáng tạo và tự chủ nguồn tài chính để có thể đáp ứng cho các hoạt động Phật sự và góp phần vào sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Phật giáo tỉnh nhà. Đối với Ban Phật giáo Quốc tế, Hòa thượng thống nhất cao và tâm đắc với các nội dung hoạt động của Ban, đặc biệt là việc mở rộng giao lưu giữa Phật giáo trong nước và Phật giáo các nước trên thế giới; đồng thời, giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Việt Nam tại nước ngoài. Qua đó, mong muốn hoạt động Phật sự của ban sẽ bám sát theo sự lãnh đạo và chỉ đạo Giáo hội Trung ương và Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Đối với ban Nghi lễ, Hòa thượng mong muốn các thành viên của ban sẽ luôn phát huy những tinh hoa của truyền thống nghi lễ Phật giáo Việt Nam, đồng thời tạo sự thống nhất về nghi lễ cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử, Hòa thượng cũng đề xuất một số lưu ý cần nghiên cứu để hoạt động nghi lễ Phật giáo tỉnh ngày một nâng cao và phát triển phù hợp với thời đại. Sau cùng, Hòa thượng Thích Minh Trí bày tỏ tin tưởng thành viên của 3 ban Kinh tế - Tài chính, Phật giáo Quốc tế và Nghi lễ sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ Phật sự góp phần phát triển Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.
Hòa thượng Thích Minh Trí, Thành viên HĐCM; Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận ban đạo từ sách tấn
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Trí cũng tán dương công đức mà chư Tôn đức của 3 Ban: Kinh tế - Tài chính, Phật giáo Quốc tế và Nghi lễ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ VIII, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ IX. Hòa thượng tin tưởng với sự lãnh đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng tinh thần dấng thân phụng sự của chư Tôn đức thành viên 3 Ban: Kinh tế - Tài chính, Phật giáo Quốc tế và Nghi lễ, các hoạt động Phật sự sẽ được thành tựu tốt đẹp, từ đó phát triển Phật giáo tỉnh Bình Thuận góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển GHPGVN ngày một hưng thịnh.

Tin, Công Minh - ảnh, Đức An

Bến Tre: Khánh thành cầu Đất Vườn (Tổ Nhân Dân Tự Quản số 6) tại huyện Thạnh Phú

Thu sắp tàn, Đông sắp đến, gió lạnh thổi về, lá vàng rơi lác đác để lại những thân cây trụi lá đánh đấu ngày hội lễ Hạ Ngươn gần kề. Trong không khí nhà nhà tươm tất bàn thờ gia tiên, sửa soạn mâm cúng cho ngày Rằm Hạ Ngươn hay còn gọi là lễ Tạ ơn theo truyền thống văn hóa dân tộc Việt, ngày 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 năm Quý Mão), Phân ban Từ thi

Kiên Giang: Hàng ngàn người dân tham gia lễ cúng Trăng – Ok Om Bok 2023

Tối ngày 27-11, tại khán đài bên bờ sông Cái Lớn, huyện Gò Quao (Kiên Giang), hàng ngàn người dân khắp nơi đã tham gia lễ cúng Trăng - nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội Ok Om Bok trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV, năm 2023.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online