Ban Giáo dục Phật giáo

Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học tổ chức Lễ Tốt nghiệp Trung cấp Khóa VIII, tổng Khai giảng các khóa đào tạo năm học 2023 – 2024
Đồng Tháp: Trường Trung cấp Phật học tổng kết năm học thứ 2 khóa IX (2020-2023)