Thẻ liên quan: chua-dong-cao

Có 39 kết quả tìm kiếm

Thanh Hoá: Khoá cộng tu niệm Phật một ngày tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Lễ Sám hối định kỳ tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá tu "Học Theo hạnh Phật" lần 22 hướng về nguồn cội tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá tu Ươm Mầm Hoa Sen lần 15 tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Khóa cộng tu niệm Phật một ngày tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Đại lễ kỷ niệm ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm 2024 tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Chùa Đống Cao tổ chức khoá cộng tu gieo trồng phúc đức
Thanh Hóa: Lễ sám hối và ôn lại năm giới định kỳ tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Khóa tu “Con đã về” lần thứ 16 tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá lễ Sám hối tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Cộng tu ngày đầu tháng tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày đầu xuân Giáp Thìn tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Phật tử chùa Đống Cao gieo trồng phúc đức đầu xuân Giáp Thìn
Thanh Hoá: Lễ hoàn Kinh, dâng đèn Dược Sư cầu nguyện bình an tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Chùa Đống Cao trang nghiêm lễ Sám hối hồng danh, ôn lại Tam quy, Ngũ giới
Thanh Hóa: Lễ rước và an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Lễ cầu an - mừng thọ đầu năm Giáp Thìn tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá cộng Tu niệm Phật cuối năm tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Khoá tu với chủ đề “Con đã về…” lần thứ 15 tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Chùa Đống Cao thiện nguyện hướng về ngày Phật thành đạo
Thanh Hoá: Khóa tu “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ 14 tại chùa Đống Cao
Thanh Hoá: Chùa Đống Cao trang nghiêm khoá tu niệm Phật một ngày
Thanh Hoá: Chùa Đống Cao trang nghiêm đêm hội Hoa đăng mừng ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà
Thanh Hóa: Chùa Đống Cao tưởng niệm 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và khai kinh Vô lượng Thọ
Thanh Hóa: Chùa Đống Cao tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày
Thanh Hóa: Chùa Đống Cao trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm lần thứ 35 ngày cố Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử (1901 - 1988)
Thanh Hóa: Lễ Quy y Tam Bảo tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Lễ tạ đàn Dược Sư và khóa Sám hối định kỳ tại chùa Đống Cao
Thanh Hóa: Khóa cộng tu niệm Phật một ngày tại chùa Đống Cao