Thẻ liên quan: chua-giac-ngo

Có 25 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Chùa Giác Ngộ trang nghiêm nghi thức Mộc Dục và quy y Tam Bảo cho hơn 300 thiện hữu nam nữ
[Video] TP.HCM: Lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Lễ tưởng niệm Bồ-tát Quan Thế Âm đản sinh tại chùa Giác Ngộ (quận 10)
[Video] TP. HCM: Gần 400 Phật tử quy y dịp rằm Thượng Nguyên tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Gần 400 Phật tử tham gia Lễ làm đệ tử Phật dịp rằm Thượng Nguyên tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Chương trình "Di Lạc du xuân" đêm 30 tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Lễ đăng ký hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho y học năm 2024 tại chùa Giác Ngộ
[Video] Trang nghiêm lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Hơn 200 Tăng Ni, Phật tử trở về chùa Giác Ngộ hiến máu tình nguyện 2024
[Video] TP.HCM: Gần 200 người hiến máu nhân đạo trao gửi yêu thương
TP.HCM: Gần 200 người hiến máu nhân đạo với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”
[Video] TP. HCM: Lễ tưởng niệm 53 năm ngày viên tịch Tổ sư Thích Nhứt Niệm (1903 - 1970) tại Chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Lễ tưởng niệm 53 năm ngày viên tịch Tổ sư Thích Nhứt Niệm (1903 - 1970) tại chùa Giác Ngộ
[Video] TP. HCM: Hiến máu nhân đạo lần thứ 81 tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Hiến máu nhân đạo lần thứ 81 tại chùa Giác Ngộ
[Video] TP.HCM: Hơn 400 nam nữ thiện tín quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Hơn 400 nam nữ thiện tín quy y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ
[Video] TP.HCM: hơn 400 tình nguyện viên trở về chùa Giác Ngộ hiến máu nhân đạo
TP.HCM: Hơn 400 người tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ
[Video] TP. HCM: Khai giảng lớp Bát chánh đạo tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Khái quát nhân sinh quan Phật giáo đến với hơn 100 sinh viên Đại học Văn Lang và Đại học Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ
[Video] Quỹ Đạo Phật ngày nay (chùa Giác Ngộ) tài trợ chương trình mổ tim trẻ em lần 3
TP.HCM: Ca sĩ Nam Cường giao lưu với các Phật tử khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ
TP.HCM: Lễ tưởng niệm, kỳ siêu cố Nhạc sĩ Quốc Dũng tại chùa Giác Ngộ